”Myndigheter börjar låta som maffian”

Klassisk maffiaretorik används av myndigheterna beslutar om naturreservat. Ge upp skogen frivilligt och skriv under, så får skogsägaren ersättning, skriver Helena Lindahl (C), riksdagsledamot i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

"I'm gonna make him an offer he can't refuse." Citatet från filmen Gudfadern är ett av filmvärldens mest kända och uttalas av Don Vito Corleone med den underliggande betydelsen att erbjudandet i själva verket inte är ett erbjudande. Det går helt enkelt inte att säga nej utan väldigt dramatiska konsekvenser. Klassisk maffiaretorik, helt enkelt!

Dessvärre tycks samma syn på erbjudanden och frivillighet leva och frodas inom svenska myndigheter. Efter att ha hört ett radioinslag om hur Länsstyrelsen i Västmanland agerat mot 70-åriga Lennart Östlund i Boda bestämde jag mig för att ringa upp honom. Det han berättar om kan jag inte beskriva som annat än byråkratisk utpressning mot en enskild medborgare.

Man har bestämt att en del av den skog som Lennart har ska bli naturreservat. Detta har han motsatt sig då han lovat sin mormor och morfar att ta hand om deras gamla gård och den tillhörande skogen som funnits i familjen i generationer. Att separera dessa delar är helt enkelt otänkbart.

Länsstyrelsen har erbjudit Lennart ersättning om han skriver på deras papper och därmed frivilligt ger upp delar av skogen. Så långt är det ett erbjudande, men ett erbjudande som Lennart helt enkelt inte är intresserad av. Det som händer därefter gör historien betydligt mer otäck. Länsstyrelsens erbjudande är nämligen inte så frivilligt som det kan framstå.

Om Lennart inte skriver på så kan man ändå ta skogen ifrån honom och dessutom göra det utan att han får någon ersättning. Situationen har, av lätt begripliga skäl, gjort att familjen mår väldigt dåligt och Lennart berättar att han känner att pressen på honom påverkat hans hälsa. Länsstyrelsens agerande är ett maktspråk och människor som Lennart är utlämnade till resursstarka myndigheters godtycke.

För mig är det helt uppenbart att någonting är monumentalt fel med regelverket när den grundlagsskyddade äganderätten inte respekteras i större utsträckning än att Länsstyrelsen tar sig rätten att tilltvinga sig skog - mot ägarens uttalade vilja - utan att betala en krona för saken. Skyddet för äganderätten framstår därmed som ofullständigt.

Centerpartiet går till val på att se över hur svenska myndigheter behandlar skogsägare. Vi står upp för äganderätten och det rättssäkra skogsbruket. Vi kommer, om vi vinner valet, bland annat att se över instruktionerna till Skogsstyrelsen, länsstyrelserna och Naturvårdsverket så att man tar större hänsyn till äganderätten.

För oss är äganderätten en grundmurad rättighet. Det man äger och förvaltar vårdar man. Den svenska skogen ska även fortsatt brukas enligt principen frihet under ansvar. Skogsnäringen ska utvecklas, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Lennart Östlund har nu stämt staten och trots att jag som riksdagspolitiker kan ses som en representant för staten, så tycker jag att han gör helt rätt. Jag hoppas att du vinner, Lennart.

Helena Lindahl

Riksdagsledamot (C)