Mystik kring Färila sågverk

FÖRSTA SPALTEN Skogsland nr 46. Ibland funderar man på hur saker och ting fungerar. Kring sågverket i Färila vilar en sådan mystik. Styrelsen i Setra, som är landets största sågverkskoncern, beslutar i början av året att stänga sågverket i Färila. En enligt uppgifter nödvändig strukturrationalisering, dessutom i en tid när marknaden bara pekar nedåt. Bakom beslutet står styrelsen med huvudägarna statliga Sveaskog, LRF och Mellanskog. Tiden går. Setra får en ny koncernchef och under hösten märks ett lyft i marknaden. Plötsligt förändras något radikalt och sågverket i Färila ska starta på nytt, visserligen i mindre omfattning och delvis ändrad inriktning, men ändå?!?