Nämnd ska vara branschråd

Många kommer till Sverige för att turista i vår natur. För att branschen ska kunna växa i takt med behovet startas nu en yrkesnämnd.

Bildarna av yrkesnämndenAttilio Jaconelli (Visita), Lars Krögerström (Sveriges fiskevattenägareförbund), Ulf Sterler (Svenska jägareförbundet), Jesper Broberg (Hushållningssällskapens förbund), Sivert Borup (Jägarnas riksförbund), Peter Belin (Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund), Anneli Gunnars (Naturbruksskolornas förening), Maria Elinder (Naturbruksskolornas förening), Anders Grahn (Sveriges jordägareförbund), Anna Graham (Svenska turistföreningen), Per Sonnvik (Centrum för naturvägledning på SLU) och Lollo Englund (Sveriges fisketurismföretagare).
Bildarna av yrkesnämndenAttilio Jaconelli (Visita), Lars Krögerström (Sveriges fiskevattenägareförbund), Ulf Sterler (Svenska jägareförbundet), Jesper Broberg (Hushållningssällskapens förbund), Sivert Borup (Jägarnas riksförbund), Peter Belin (Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund), Anneli Gunnars (Naturbruksskolornas förening), Maria Elinder (Naturbruksskolornas förening), Anders Grahn (Sveriges jordägareförbund), Anna Graham (Svenska turistföreningen), Per Sonnvik (Centrum för naturvägledning på SLU) och Lollo Englund (Sveriges fisketurismföretagare). FOTO: PER SONNVIK

Nyligen bildades en yrkesnämnd för naturturism som ska representera organisationer som är knutna till näringen. Samtidigt ska nämnden vara ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning och rekrytering inom naturturism, skriver man i ett pressmeddelande.

En anledning till att nämnden bildades nu är att Skolverket nyligen fått i uppdrag att komma med förslag för en ny inriktning mot naturturism på Naturbruksprogrammet. Naturturismen växer och det behövs fler som arbetar inom näringen. För att näringen ska kunna stötta en ny naturturisminriktning på Naturbruksprogrammet bildades yrkesnämnden.

Den kommer att fungera som ett branschråd och ska representera organisationer knutna till näringen och vara ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning och rekrytering inom naturturism.

I styrelsen för Naturturismens Yrkesnämnd sitter:

Hushållningssällskapens förbund – Jesper Broberg (ordförande)

Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund – Joakim Eriksson

Svenska Ekoturismföreningen – Per Jiborn

Svenska Jägareförbundet – Ulf Sterler

Svenska Turistföreningen – Anna Graham

Sveriges Jordägareförbund – Anders Grahn

Sveriges Fisketurismföretagare – Lollo Englund