Namnet klart på nya skogsägarföreningen

I februari förväntas skogsägarföreningarna Norrskog och Norra slås samman vid en extrastämma. Nu är det klart vad den nya skogsägarföreningen i norr kommer att heta.

Styrgruppen som har arbetat med fusionen av Norra och Norrskog. Fr v Norrskogs VD Olov Söderström, Norras ordförande Torgny Hardselius, Norras vice ordförande Maria Broman, Norras VD Pär Lärkeryd, Norrskogs vice ordförande Charlotta Kristow samt Norrskogs ordförande Stig Högberg.
Styrgruppen som har arbetat med fusionen av Norra och Norrskog. Fr v Norrskogs VD Olov Söderström, Norras ordförande Torgny Hardselius, Norras vice ordförande Maria Broman, Norras VD Pär Lärkeryd, Norrskogs vice ordförande Charlotta Kristow samt Norrskogs ordförande Stig Högberg. FOTO: MIKAEL LUNDGREN

I augusti förra året tog styrelserna för skogsägarföreningarna Norra och Norrskog beslut om att föreslå sina respektive extrastämmor, som hålls 7 februari, att bilda en ny stor skogsägarförening. Den nya föreningen kommer att få ungefär 28 000 medlemmar och geografiskt täcka de fyra nordligaste länen med undantag för landskapet Härjedalen.

Nya namnet

Det nya namnet på den sammanslagna skogsägarföreningen blir Skogsägarna Norra Skog ekonomisk förening. Det framkom när föreningarna tillsammans hade medlemsmöten för att presentera fusionen och öppna för frågor från medlemmarna. Hur varumärket kommer att utformas är dock inte klart.

Kraftig uppvärdering

När föreningarna nu går samman kan de göra det som två likvärdiga parter där skogsägarnas insatta kapital har lika stort värde i båda föreningarna trots att Norrskog visar upp mycket sämre resultat.

Det beror framförallt på att Norrskogs dolda värden har värderats upp. Vid medlemsmötena blev det offentligt att Norrskogs skogsinnehav på 24 000 hektar, som de tar med sig in i den nya föreningen, har värderats upp till minst 750 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 86 miljoner som är det bokförda värdet i senaste årsredovisningen.

Att skogsinnehavet har kunnat värderas upp beror på att det på senare år gjorts ett antal stora transaktioner, bland annat Billerud Korsnäs prisrekord på sin försäljning av Bergvik Öst till AMF, vilket kraftigt påverkat värderingen av skogsfastigheter.

Norrskog för samtal om försäljning av sågverket i Östavall vilket skulle göra att sågverket inte behöver läggas ner.
Norrskog för samtal om försäljning av sågverket i Östavall vilket skulle göra att sågverket inte behöver läggas ner. FOTO: TINA STAFRÉN/NORRSKOG

Bättre resultat

Enligt styrgruppen som arbetat med sammanslagningen innebär fusionen initialt en del kostnader, men på fyra års sikt räknar den nya föreningen med att göra minst 100 miljoner kronor per år i resultatförbättring. Med fördubblad volym massaved räknar den nya föreningen med bättre förhandlingsläge gentemot industrin.

– Vi har märkt redan nu att vi är mycket intressantare för sju stycken fiberköpande fabriker. När vi har förhandlat priser för kommande året har det varit betydligt lättare, sade Norras VD Pär Lärkeryd.

Dessutom hoppas man att ett bredare sortiment av sågade trävaror som ska attrahera byggvaruhandeln ska ge ökade intäkter. Samtidigt räknar de med sänkta administrationskostnader när föreningarna slås samman.

Föreslår VD

De nuvarande styrelserna i Norra och Norrskog föreslår att Pär Lärkeryd utses till VD och Olov Söderström till vice VD i den nya föreningen. Bedömningen är att Pär Lärkeryd och Olov Söderström utgör ett bra ledarteam och att bådas kompetens behövs i arbetet med att forma den nya organisationen.

Östavall kan säljas

Från medlemshåll har kritiken mot fusionsplanerna uteblivit. Däremot har kritiska röster inom Norrskog hörts mot att man i samband med sammanslagningen också beslutat att lägga ner sågverket i Östavall. Vid medlemsmötet framkom det dock att Norrskog för diskussioner med Fiskarheden Trävaru AB om en försäljning av Östavall.

– Det är fortfarande tidigt i processen, men vi för ett resonemang, konstaterade Norrskogs ordförande Stig Högberg.

När det gäller tidsplanen för Östavall sade Norrskogs VD Olov Söderström att nedläggningen är planerad till i början av juli.

– En eventuell försäljning bör vara klar innan dess, sade han.

Om extrastämmorna i februari godkänner fusionsplanerna kommer den nya föreningen att hålla sin första ordinarie föreningsstämma den 5 juni.