”Ett gyllene tillfälle att producera mer svenskt kött”

EUs planerade naturrestaureringslag väntas få omfattande följder för lantbruket. Många har pekat på svårigheterna med att nå de ambitiösa målen, men i det här avsnittet av Lantbrukspodden pekas på möjligheter.

– Här ser vi ett gyllene tillfälle att producera mer svenskt kött för den svenska marknaden, säger Anna Jamieson om EUs planerade naturrestaureringslag. FOTO: RICKARD NILSSON

I EU-kommissionens förslag till ny naturrestaureringslag berörs minst 20 procent av EUs land- och vattenområden till 2030 och ännu större areal till 2050.

För Sveriges del kan upp till en miljon hektar naturbetesmark behöva återställas och restaureras till 2050 med målet att hejda förlusten av biologisk mångfald. Den stora ansatsen välkomnas av Anna Jamieson, verksamhetsledare för Naturbeteskött i Sverige och vice ordförande för Naturbeteskött Sverige.

Ungefär 150 000 fler dikor och deras kastrerade tjurkalvar skulle behövas för att nå gynnsam bevarandestatus, enligt en forskningsrapport från Sveriges lantbruksuniversitet.

– Här ser vi ett gyllene tillfälle att producera mer svenskt kött för den svenska marknaden, säger Anna Jamieson.

Efterfrågar politiska prioriteringar för att förbättra villkoren

Sveriges naturbetesmarker är ovanligt artrika och i en restaurerad hagmark i Uppland intervjuas Jenny Jewert, jordbruksexpert på Världsnaturfonden WWF.

– Det finns inga andra livsmedel om vilka man kan säga att de bidrar till att öka den biologiska mångfalden som naturbeteskött faktiskt gör, säger Jenny Jewert som efterfrågar tydliga politiska prioriteringar för att förbättra villkoren hos den betesbaserade djurproduktionen. 

LÄS MER: Alla avsnitt av Lantbrukspodden hittar du här