Naturturistföretagare beroende av skogen

Deras omsättning har ökat från noll till sex miljoner kronor sedan starten 2004. Jessica och Klas Sannö driver ett växande naturturismföretag mitt i Tivedens nationalpark. Verksamheten är beroende skogens sociala värden - även utanför nationalparken, hävdar de.

FOTO: MATS P OSTELIUS

Jessica och Klas Sannö är två av flera naturturistföretagare med bas i skogslandskapet i och omkring Tivedens nationalpark. De vill värna turisternas naturupplevelser även utanför själva nationalparken och en hyggesfri zon skulle hjälpa till, anser de.

”Mindre luckor uppskattas”

Och upphuggna luckor på upp till 0,5 hektar för att gynna tallen, som Sveaskog avser att göra, är inget problem.

– De mindre luckorna uppskattas, de skapar ljus. Skogsbruket behöver inte vara av ondo för naturupplevelsen, vi kan lyfta varandra, säger Jessica Sannö.

Lönsamt företag

Lönsamheten i naturismföretag har ofta ifrågasatts. Men paret Sannös företag, Ösjönäs AB, växer stadigt och visar en god lönsamhet (se faktaruta). Utöver dem själva har de två fast anställda och under säsong anställer de ytterligare runt 20 personer.

– Det är hårt jobb som ligger bakom och allt överskott går tillbaka till verksamheten, säger Klas Sannö.

Ösjönäs AB, bokslut 2017 (tkr)

Antal anställda: 4

Omsättning: 4 680

Rörelseresultat: 1 391…

Rörelsemarginal: 29,7 %

Soliditet: 52 %

Källa: Allabolag

Läs mer: Staten ger bidrag till naturturistföretagare

Blocken överens om ökad naturturism