Norden satsar mer på träbyggande

De nordiska länderna ska satsa mer på träbyggande. Det är en av punkterna i den gemensamma klimatdeklaration som undertecknats av nordiska ministrar.

Frostaliden är ett bostadsområde i Skövde där det byggs 369 lägenheter i höga trähus.
Frostaliden är ett bostadsområde i Skövde där det byggs 369 lägenheter i höga trähus. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Klimatdeklaration ska leda till att öka de nordiska ambitionerna och det nordiska samarbetet på klimatområdet. Bland annat ska mer trä användas vid byggnation.

LÄS MER: Betongstaden Skövde blir trästad

De nordiska länderna åtar sig att arbeta för att uppnå netto-nollutsläpp av växthusgaser, och att nordisk klimatdiplomati i internationella forum ska leda till lösningar för minskade utsläpp av växthusgaser.

Ökade ambitioner

"Klimatdeklarationen visar att det finns en tyngd i det nordiska samarbetet som har potentialen att få effekt långt utanför våra gränser. Vi har nu enats om att öka våra ambitioner och vårt samarbete på klimatområdet" säger Isabella Lövin, miljö- och klimatminister och vice statsminister, i ett pressmeddelande.

Även övriga nordiska ministrar uttrycker att de är nöjda med en gemensam klimatdeklaration.

Norden går före

"Norden kan gå före som ett exempel på att koldioxidneutralitet är möjligt. Samtidigt visar vi att vi tar FN:s rapport om att begränsa världens uppvärmning till 1,5 grader på allvar", säger Erna Solberg, Norges statsminister.

Norges Skogeierforbund har kommenterat klimatdeklarationen på sin webbsida.

Hållbart med trä

"Det är mycket positivt att de nordiska stats- och klimatministrarna understryker betydelsen av att öka användningen av trä i klimatsammanhang, Ökat användande av trä är helt centralt om vi ska nå klimatmålen och det är viktigt att Norden går samman om att främja hållbart användande av trä", säger Per Skorge, Norges Skogeierforbund.

LÄS MER: Nu har Norge världens högsta trähus

Även Dansk Skovforening är nöjd med en klimatdeklaration där vikten av att använda trä understryks.

Trä viktig för omställning

"Vi glädjer oss över denna deklaration som är ännu ett steg i riktningen mot ett ökat användande av trä som en väsentlig bricka i omställningen till ett klimatvänligt och bärkraftigt byggande".