Nordens växtodling är världsunik

En flygtur med Google Earth Airways visar att nordens professionella växtodling norr om 59 breddgraden är världsunik. Men den skulle behöva mer av den tillämpade forskning som finns på Brunnby Lantbrukardagar, skriver Per Emgardsson.

Per Emgardsson.
Per Emgardsson. FOTO: ANN LINDÉN

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Så är det dags för Brunnby Lantbrukardagar. De fyller de en stor funktion som kunskapsnav och för att sprida praktisk odlarkompetens mellan professionella växtodlare kring och norr om den sextionde breddgraden.

Så långt norrut är professionell växtodling med höstoljeväxter och majs ovanligt. En jordenruntflygning med Google Earth Airways visar att om dessa trakter överhuvudtaget är beboeliga är de torvparadis som Puvirnituq i Québec, grönländska Narsarmijit eller Tilichiki på Kamtjatka. I Sandwick på Shetland odlar man vall och vid Ancorages flygplats finns några fotbollsplaner.

Enda platsen med avancerad spannmåls- och oljeväxtodling utanför Nordens slättbygder tycks vara Fort Vermilion i kanadensiska Alberta. Där slutar jordbruksmarken i höjd med östgötska Norsholm.

Brunnby Lantbrukardagar är därför unika som mötesplats och för kunskapsspridning mellan nordiska växtodlare. Nordens lantbrukare har världsunika förutsättningar för växtodling, och därför behov för världsunik tillämpad forskning och försöksverksamhet.

Och de klimatförändringar professor Henning Rohde för exakt trettio år sedan berättade om i en Lantmannenartikel visar att behovet av kvalificerad tillämpad forskning om växtodling i Norden snarare ökar än minskar.