Norges import ökade stort förra året

Förra året ökade Norges import av jordbruksvaror, en ökning som är den hittills största.

Importen av korn ökade med 70 procent.
Importen av korn ökade med 70 procent. FOTO: PER-OLOF STOLTZ

Norge importerade jordbruksvaror för 66,5 miljarder norska kronor förra året. Det var en ökning med 4,5 procent jämfört med året innan, enligt siffror från Landbruksdirektoratet. Det skriver Bondebladet.

Störst ökning

Den totala importen ökade i kvantitet med 10,5 procent, från 5 miljoner ton till 5,5 miljoner ton. Detta är den största ökningen av import av jordbruksprodukter hittills i Norge.

Tror på fortsatt ökning

Sektionschef Sigurd-Lars Aspesletten på Landbruksdirektoratet tror att utvecklingen sannolikt kommer att fortsätta.

– Fortsatt nya frihandelsavtal och köpstarka konsumenter bidrar till detta. Detta måste jordbruket och livsmedelskedjan ta in. Det finns ett tryck på jordbruket, men det är en livskraftig livsmedelskedja, och bönderna måste fortsätta att vara anpassningsbara, säger han.

Importerad ost störst

När det gäller mejeriprodukter var importen nästan 28 400 ton, en ökning med 2 500 ton. Där är den största delen ost, yoghurt och smaksatt mjölk.

Stor ökning av kornimport

Importen av potatis har ökat med 36 procent och importen av korn med 70 procent, till 659 000 ton, en ökning som till allra största del beror på förra årets torka och foderkris över framförallt södra Norge.

Exporterade för 11 miljarder

2018 exporterade Norge 1,1 miljoner ton jordbruksvaror, värda 11,2 miljarder kronor.

LÄS MER: Importen av mejeriprodukter ökar

LÄS MER: Köttimporten minskar till förmån för svenskt