Norra summerar rekordår

Vid Norra Skogsägarnas föreningsstämma pekade det mesta uppåt. Större medlemsareal, rekordresultat och 30 miljoner i utdelning till medlemmarna.

Torgny Hardselius på Norra Skogsägarnas årsstämma i Skellefteå.
Torgny Hardselius på Norra Skogsägarnas årsstämma i Skellefteå. FOTO: ERLAND SEGERSTEDT

Norra Skogsägarna har hållit föreningsstämma i Skellefteå. Koncernresultat för 2018 landade på rekordsumman 127 miljoner kronor före skatt, det bästa operativa resultatet i föreningens historia enligt ordföranden Torgny Hardselius.

”Står starka”

Föreningsstämman beslutade därför att drygt 30 miljoner kronor av resultatet ska delas ut till medlemmarna. Vinstdelningen består av utdelning på insatskapital med fem procent samt insatsemission om 15 procent.

– Vi ser positivt på framtiden och står starka i en föränderlig värld, sade styrelsens ordförande Torgny Hardselius i sitt välkomsttal.

Pris för upprop

Vid föreningsstämman delades det också ut ett antal priser. Norra Skogsägarnas Jämställdhetspris 2019 tillföll initiativtagarna bakom skogsbranschens Metoo-upprop #slutavverkat: Matilda Karlsson, Elin Olofsson och Victoria Forsmark.

Årets pristagare på Norra föreningsstämma. Övre raden fr v: Norras ordförande Torgny Hardselius, Matilda Karlsson, Annelie Ågren, Elin Olofsson samt Norras vice ordförande Maria Broman. Nedre raden Elisabeth Sandberg och Tomas Lundmark. Victoria Forsmark kunde inte delta.
Årets pristagare på Norra föreningsstämma. Övre raden fr v: Norras ordförande Torgny Hardselius, Matilda Karlsson, Annelie Ågren, Elin Olofsson samt Norras vice ordförande Maria Broman. Nedre raden Elisabeth Sandberg och Tomas Lundmark. Victoria Forsmark kunde inte delta. FOTO: ERLAND SEGERSTEDT

Uppmanade till donation

I sitt tacktal meddelade pristagarna att de skänker hela prissumman på 10 000 kronor till det nystartade Nätverket för Yrkesverksamma Kvinnor i Skogsbranschen och utmanade samtidigt alla skogsägarföreningar att skänka lika mycket. Norra Skogsägarna antog utmaningen och skänker också 10 000 kronor.

Mindre körskador

Norras Utvecklingspris 2019 tilldelades Anneli Ågren vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Anneli Ågren undervisar om vattnet i skogen och bedriver tillämpad forskning där hon tagit fram högupplösta markfuktighetskartor som bidragit till att utveckla ny teknik för att undvika körskador i skogen.

– Det känns fantastiskt roligt vinna pris från skogsbranschen. Min förhoppning är att de verktyg som jag tagit fram kommer minska körskador i skogen och därmed minska kvicksilverläckaget och näringsläckage som förs vidare till Östersjön, sade Annelie Ågren.

Hedersutmärkelse

Guldnålen, föreningens finaste utmärkelse, delades också ut. I år blev pristagarna Elisabeth Sandberg från Luleå och Tomas Lundmark från Vindeln. Guldnålen är en utmärkelse som delas ut som hedersbetygelse till enskilda personer som har nedlagt ett betydande och oegennyttigt arbete som varit till stor nytta för föreningen och dess medlemmar.

När det gäller styrelsen blev det omval enligt valberedningens förslag av Stefan Olofsson, Sävar; Torgny Hardselius, Sjulsmark; Karin Sandberg, Skellefteå; samt Maria Sandström, Piteå som alla får förnyade mandat till 2021.