Norrskog summerar svagt år

Skogsägarföreningen Norrskog har hållit årsstämma i Dorotea. Där stod den avgående ordföranden Gunnar Heibring i centrum när han lämnade över till nye ordföranden Stig Högberg.

Avgående ordföranden för Norrskog, Gunnar Heibring, hälsar nye ordföranden Stig Högberg välkommen.
Avgående ordföranden för Norrskog, Gunnar Heibring, hälsar nye ordföranden Stig Högberg välkommen. FOTO: GUNNAR ANDERSSON

Norrskog är sist ut av de fyra stora skogsägarföreningarna att hålla årsstämma. Till skillnad från övriga skogsägarföreningar redovisar Norrskogkoncernen ett förhållandevis svagt resultat på 1 miljon kronor före skatt för 2018. Ett resultat som är långt ifrån koncernens lönsamhetsmål. Enligt Norrskog hämmades resultatet av att avverkningarna blev tidsödande och dyra under den extrema snövintern i början av året, att avverkningarna bromsades av torka och brandrisk under sommaren och att det har varit brist på maskinförare.

Höga virkespriser

Koncernen har även haft problem med externa leveranser av virke till sina sågverk. Utbudet av virke var betydligt lägre än normalt vilket påverkade Norrskogssågverk. Under 2018 höjde dock Norrskog priserna på både timmer och massa. VD Olov Söderström menade i sitt anförande att de hade rejäla priser.

– Vi har inte haft så höga virkespriser sedan finanskrisen, konstaterade han.

Ny ordförande

Stämmans höjdpunkt var annars avtackningen av den avgående ordföranden Gunnar Heibring som avböjt omval. Han har varit förtroendevald i 25 år, suttit styrelsen sedan 2002 och hållit i ordförandeklubban de senaste 12 åren. Årsstämman valde nu Stig Högberg till ny styrelseordförande. Han är 59 år, lantbrukare, och bor i Torsboda utanför Timrå. Stig Högberg har suttit i styrelsen sedan 2016 och varit vice ordförande sedan 2017.

I övrigt beslutade stämman att minska antalet styrelsemedlemmar från nio till åtta. Marie Simonsson, Torsten Medalen och Hilda Runsten omvaldes och alla får förnyade mandat till 2021.

Utmärkelse

Norrskog delade också ut en utmärkelse till Göran Espmark och hans bror Håkan. Göran Espmark är en familjeskogsbrukare som under 20-års tid tagit emot grupper av studenter från SLU för att visa upp sitt skogsbruk. Under de senaste åren har även brodern Håkan varit en del.

– Det blev succé direkt och under åren har vi nog haft mellan 1500 och 2000 studenter på besök, säger Göran Espmark.

Norrskog motiverade utmärkelsen med att kunskapsspridningen om landets skogsägare är viktig och Göran och Håkan Espmark har outtröttligt och engagerat bidragit i detta arbete.

LÄS ÄVEN: (PREMIUM): Norra summerar rekordår