Norrskog visar plussiffror

Norrskog redovisar ett rörelseresultat på plus 33 miljoner kronor för årets första sex månader. En ökning med två miljoner jämfört med samma period i fjol.

Norrskog redovisar plusresultat för årets första sex månader.
Norrskog redovisar plusresultat för årets första sex månader. FOTO: MIA BOMAN

Norrskogkoncernen har haft bra produktion i såväl skogsverksamheten som i industrin med bra virkesanskaffning och god lagersituation.

– Vi har haft en bra anskaffning under våren och vi ser en tendens att fler varit intresserad av att avverka, något vi bedömer som ett resultat av Hållbarhetsavtalet vi lanserade i slutet av förra året, säger Norrskogs VD Olov Söderström i ett pressmeddelande.

Sjunkande priser bromsar

Enligt Norrskog präglas marknaden för trävaror av ett stort utbud och priserna på sågade trävaror har sjunkit under perioden.

Förklaringen är stormfällningar och barkborrar som har lett till stora volymer av grantimmer från skogarna, både i södra Sverige och på kontinenten med följd att sågverken i Europa producerar i väldigt hög takt samtidigt som efterfrågan mattas av.

Olle Söderström, VD Norrskog.
Olle Söderström, VD Norrskog. FOTO: EMMELIE HEDENSTRÖM

– Tillsammans innebär detta att resultatet och omsättningen bromsas. Trots att våra granprodukter är av annan kvalitet och struktur än det som kommer längre söderifrån påverkas vi av situationen, konstaterar Olov Söderström.

Ökad omsättning

Omsättningen för Norrskogskoncernen det första halvåret landar på 801 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med samma period i fjol då omsättningen stannade på 762 miljoner kronor.

Rörelseresultat för första halvåret i år uppgick alltså till 33 miljoner kronor vilket är en ökning med två miljoner kronor jämfört med motsvarande period 2018.