Nu är det skarpt läge för landsbygden

När detta läses är troligen regeringens ledamöter på väg ut till Harpsund, i en sensommarleende sörmländsk landsbygd.

På vägen och på plats på Harpsund kommer de att mötas av vepor med texten: "Välkommen till landet! Öppet dygnet runt. Året runt. Än så länge..."

Avsändaren är LRF, som i veckan intensifierat kampanjen för ett bibehållet landsbygdsprogram. Det har skett med helsidesannonser i storstadspress, med påverkan på plats vid Harpsund i detta nu, med aktioner ute i LRFs alla regioner. I går, torsdag, ställde exempelvis LRF Sydost till med "landsbygdsuppror" i Kalmar - med mullrande traktorer och medverkan av de industriföretag som är direkt beroende av ett aktivt lantbruk i bygden. ”Jordbruk ger mat och jobb” är ett slagord från 1990-talet som fortfarande håller. Förädlingsindustri och kringnäringar bör inte glömmas bort.

Nu är det nämligen skarpt läge. På mötet i Harpsund sker de avslutande förhandlingarna om de stora dragen i regeringens höstbudget. Och vad det gäller är om regeringen kommer att fylla på med den halva miljard som ströks vid statsministerns förhandlingar med EU i våras, det krävs för bibehållna resurser i landsbygdsprogrammet.

Utgången är oviss, för att tala klarspråk ser det mörkt ut. Centern är hittills det enda parti som driver kravet – men är partiet berett att sätta saken på sin spets i regeringssamarbetet? Kd uppges vara positivt inställt, men det är tveksamt om partiet vill offra någon av sina hjärtefrågor för saken. Fp är ointresserat för att inte säga negativt och de storstadspolitiker som styr moderaterna är uppenbart kallsinniga.

Det här handlar bland annat om miljöåtgärder, om det öppna landskapet i våra skogsbygder, om ekologiskt lantbruk och om startstöd till de unga lantbrukare som så väl behövs för framtiden. Men inte bara om det. I själva verket kan finansieringen av jordbrukspolitiken i sin helhet påverkas. Bantas landsbygdsprogrammet kan pengar komma att föras över från gårdsstöden till sådant som politiker säger sig värna om och som ryms just i landsbygdsprogrammet. Det är möjligt att göra och den risken är uppenbar.