Nu stärker vi jordbrukets konkurrenskraft

Det behövs svenska bönder för att vi ska kunna fortsätta att äta svensk mat. Det glöms ibland bort i klimatdebatten, skriver miljö- och jordbruksutskottets ordförande Ulrika Heie(C).

Bonden ska få fokusera på det som hen kan och gillar bäst – att producera mat.
Bonden ska få fokusera på det som hen kan och gillar bäst – att producera mat. FOTO: TADEUSZ RAWA

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

För att fler ska få chansen att äta miljöriktig, sund och säker mat från svenska gårdar behövs det aktiva bönder. Ibland glöms det sambandet bort när olika debattörer tycker till om alltifrån kornas klimatpåverkan till ”industrijordbrukets” bidrag till övergödningen.

Centerpartiet värnar ett konkurrenskraftigt hållbart svenskt jordbruk och genom januariavtalet har vi fått unika möjligheter att påverka inriktningen på jordbrukspolitiken. Den möjligheten har vi i årets budgetförhandlingar inte minst använt för att stärka Sveriges bönders konkurrenskraft.

Den enskilt mest betydelsefulla åtgärden i årets budget är att vi täpper till de budgethål som riskerade uppstå inom jordbrukarstöden 2021-2022 i och med att regeringen valde att prioritera rabatter framför återflöde vid slutförhandlingarna av EU:s långtidsbudget. Tack vare denna satsning på landsbygdsprogrammets medfinansiering slipper Sveriges bönder betala för Stefan Löfvens EU-rabatter.

Centerpartiet har också lyckats förhandla fram rejäla tillskott av resurser till grundläggande infrastruktur på landsbygden. För utbyggnaden av bredband satsas nästa år till exempel ytterligare 1,4 miljarder kronor. Det är en historiskt stor satsning och till exempel kan sättas i relation till de 200 miljoner som tidigare avsatts för bredbandsutbyggnad 2021. Samtidigt får också vägnätet ett välkommet tillskott med en halv miljard årligen fram till 2023 för upprustning och underhåll. Alla vi som dagligen kör bil på landsbygden förstår att det behövs!

För att sänka jordbruksföretagens kostnader kommer slutligen arbetsgivaravgifterna att sänkas tillfälligt för 19–23-åringar. Det bidrar inte bara till att pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten. Det underlättar även för exempelvis jordbruks- och trädgårdsföretag att behålla och nyanställa personal. Det finns många företag inom de gröna näringarna som står i valet och kvalet mellan att ta in extra personal. Förhoppningsvis är det här det som krävs för att få bägaren att tippa över.

Utöver de stora reformer som jag har beskrivit tar Centerpartiet i budgeten ansvar för de brister som finns i Myndighetssverige och som ofta knackar på hos Sveriges bönder. Det gäller alltifrån EU-stödstrul till miljötillsyn. Förhoppningsvis kan resurserna bidra kombinerat med en ökad probleminsikt och tydligare styrning från regeringen. Centerpartiet vill att bonden ska kunna fokusera på det som hen i regel kan och gillar bäst – att producera mat.

Ulrika Heie (C),

ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott