Ny bränslestrategi för Ica i Sverige

Satsningar på svenska tomater, vattensmarta recept och en långsiktig bränslestrategi är nyheter i matjätten Icas fortsatta hållbarhetsarbete.

Icagruppens VD, Per Strömberg.
Icagruppens VD, Per Strömberg. FOTO: ANN LINDÉN

Icagruppens målsättning för Ica i Sverige är att alla godstransporter på väg ska vara fossilfria senast 2030. I storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö är ambitionen att det ska vara verklighet redan 2025. Både nationella transporter och alla europeiska transporter från leverantörer till Icas lager ska inkluderas.

Ica förklarar att bolaget kommer att snabba på investeringar i ny teknik och fossilfria bränslen. Parallellt ska det utvärderas hur initiativ för att öka den nationella produktionen av biobränslen kan stöttas.

Det framgår av Icagruppens rapport för årets andra kvartal, vilken presenteras i dag, torsdag.

Tomater från Sverige

På hållbarhetsområdet lyfter Ica beslutet att Ica Sverige under sommar och höst byter importerade plommontomater under eget märke till svenskodlade plommontomater.

Som Land Lantbruk rapporterade i maj sker bytet i samarbete med odlarföreningen Sydgrönt, som kommer att producera cirka 500 ton plommontomater till Ica under kommande säsong. Icas prognos är att sälja omkring 1 miljon förpackningar av den svenska plommontomaten under säsongen 2019.

Satsning på svenska tomater är en av nyheterna i Icas fortsatta hållbarhetsarbete.
Satsning på svenska tomater är en av nyheterna i Icas fortsatta hållbarhetsarbete. FOTO: ERIK KARLSSON

Förändringen är en del av Ica Sveriges och LRF:s långsiktiga samarbete för att främja svenska råvaror och svenskt lantbruk.

Bytet från importerade plommontomater till svenskodlade förpackade i papptråg bedöms vidare ge en besparing på 10 ton plast om året.

Recept om vattnet tryter

Ett annat grepp för hållbarhet är lanseringen av vad Ica beskriver som vattensmarta recept.

"Torka och vattenbrist riskerar att slå hårt mot det svenska lantbruket. För att synliggöra utmaningarna och samtidigt inspirera människor att minska sin vattenförbrukning har Ica Sverige tagit fram en vattensmart receptserie som bygger på svenska råvaror som är bra ur vattensynpunkt och som tillagas på ett sätt som sparar på såväl vatten som disk" heter det i rapporten.

Försäljningen av ekologiska produkter inom Ica gick fortsatt trögt under april-juni. Under rullande tolv månader minskade den med 3 procent i Icas Sveriges centrala sortiment.

Valutaeffekt på eko

"Förändringar i försäljningen av det ekologiska sortimentet kan delvis kopplas till ett sämre skördeutfall som påverkar utbudet och i sin tur priserna. Även en svagare svensk valuta påverkar. Intresset för lokal- och svenskodlat fortsätter att öka" skriver Ica.

I kommentaren till kvartalsrapporten konstaterar Icagruppens vd, Per Strömberg, att perioden innebar en bra resultatutveckling och en god försäljningsutveckling.

Nettoomsättningen ökade på koncernnivå med 4,3 procent till 30 529 miljoner kronor (29 258). Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 1 356 miljoner kronor (1 041).