Ny högre skogsutbildning planerad till nästa höst

Hösten 2020 startar en ny högre utbildning i södra Sverige. Det är ett mastersprogram med fokus på svenskt skogsbruk. För att bli antagen krävs tre års högskolestudier.

Utbildningen ”Skogsbruk med många mål” är ett mastersprogram vid SLU i Alnarp (bilden) och Linnéuniversitetet i Växjö,
Utbildningen ”Skogsbruk med många mål” är ett mastersprogram vid SLU i Alnarp (bilden) och Linnéuniversitetet i Växjö, FOTO: JENNY SVENNÅS-GILLNER

Den nya mastersutbildningen ”Skogsbruk med många mål” är ett samarbete mellan SLU i Alnarp och Linnéuniversitetet i Växjö, enligt ett nyhetsbrev från SLUs institution för sydsvensk skogsvetenskap.

Behövs kompetens

– Förväntningarna på skogsbruket är stora inför framtiden. För att ta vara på alla värden och möta alla utmaningar är kompetens och kunskap nyckelfrågor. Det här är vårt sätt att bidra. Vi ser stora möjligheter inom den skogliga sektorn för kommande studenter, säger Matts Lindbladh, SLU, till nyhetsbrevet.

Distansutbildning

Utbildningen ges på distans under två år, eller fyra år om man läser på halvtid. För att bli antagen krävs tre års högskolestudier, motsvarande en kandidatexamen på 180 högskolepoäng.

Nya vägar öppnas

– Det här är en möjlighet för alla de med en grund inom skog, miljö eller biologi att toppa utbildningen med ytterligare två år. Vi vet att intresset finns, både bland studenter och blivande arbetsgivare. Med en masterutbildning öppnas vägar in i den akademiska världen och naturligtvis näringsliv och förvaltning, säger universitetslektor Johan Lindeberg vid Linnéuniversitet.

Delar på undervisningen

Undervisningen kommer att fördelas mellan Linnéuniversitetet i Växjö och SLU i Alnarp. Även SLU i Umeå medverkar med en kurs i fjärranalys.

Utbildningen

Kursstart: Planerad till hösten 2020 med plats för 40 personer.

Ur utbildningens innehåll: Skogsskötsel, vetenskapsmetodik, skogsskador, biologisk mångfald, skogssystemanalys, trädens tillväxt, skogsbrukets anpassning till ett förändrat klimat, ny teknik med fjärranalys.

LÄS MER: ”Utbildning i träbyggande möter branschens behov”