Ny kärnkraft ingen lösning på klimatkrisen

Kärnkraften generation 4 är ingen lösning på klimatkrisen eftersom det tar för lång tid innan de ännu inte utvecklade reaktorerna kan komma i produktion, skriver debattören.

Kärnkraften kan inte tas i bruk i tid, den är dyrare än sol och vind och den lämnar ett avfall för många kommande generationer - något som idag inte tas med i diskussionen, menar debattören Rolf Nilsson.
Kärnkraften kan inte tas i bruk i tid, den är dyrare än sol och vind och den lämnar ett avfall för många kommande generationer - något som idag inte tas med i diskussionen, menar debattören Rolf Nilsson. FOTO: MICHAEL SOHN/TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Svar på debattartikeln ”Vindkraften en del av problemet inte lösningen”

Vi befinner oss i ett klimatnödläge och behöver ta till de lösningar som finns framme nu, vilket innebär sol- och vindkraft. Koldioxidutsläppen måste halveras till 2030.

Lösningen på klimatkrisen är inte nästa generation kärnkraft. Kärnkraften generation 4 är ingen lösning på klimatkrisen eftersom det tar för lång tid innan de ännu inte utvecklade reaktorerna kan komma i produktion, troligen inte förrän efter 2050.

2021 startade ett projekt där målet var att bygga en liten reaktor av en modell, som är ny för Sverige. Den ska bli mindre, billigare och säkrare än de traditionella reaktorerna, är det tänkt. Om allt går enligt planerna ska en första modell för forskningsbruk vara igång i Oskarshamn om lite drygt tio år. Stiftelsen för Strategisk forskning har lagt 50 miljoner kronor på att driva den första fasen av projektet.

Kristdemokraterna påstår att kärnkraften är planerbar, men verkligheten visar att man är tvungen att stänga ner när reaktorn bäst behövs. Energitillgängligheten under den så kallade höglastperioden, som infaller från 16 november till 15 mars, var under 2020-2021 89,2 procent.

I rapporten från Kungliga tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola och Lunds tekniska högskola frågar forskarna sig om kärnkraften är nödvändig för en fossilfri, svensk elproduktion. Deras slutsats är att kärnkraften inte är nödvändig för att vi ska kunna få ett stabilt, säkert och fossilfritt elsystem i Sverige i framtiden.

Med stora mängder sol- och vindkraft kommer det att behövas andra investeringar i elsystemet, inklusive i elnät och smart styrning. Forskarnas bedömning är att totalkostnaden för dessa extra investeringar under de närmaste decennierna kommer att vara betydligt lägre än den merkostnad som kärnkraftsalternativet innebär. Vi behöver nu ta ett beslut för att anpassa nätet.

Kärnkraften kan inte tas i bruk i tid, den är dyrare än sol och vind och den lämnar ett avfall för många kommande generationer - något som idag inte tas med i diskussionen.

Rolf Nilsson

LÄS MER: ”Vindkraft en del av problemet – inte lösningen”