Ny LRF-satsning ska säkra tillgången på arbetskraft

Ständig brist på arbetskraft. Ändå ska livsmedelsproduktionen öka. Nu gör LRF och Arbetsförmedlingen gemensam sak och bildar ett nationellt branschråd för att möta utmaningen tillsammans.

FOTO: FOTO: JOHANNA NORIN/PRESSBILD FÖR LRF

När gränserna stängdes i somras och säsongsarbetskraft utifrån inte kunde komma in i landet var det många svenskar som fick upp ögonen för sommarjobben. Särskilt då andra sommarjobb ställdes in. Men det visade sig inte vara riktigt så enkelt som många hoppats på.

– Dels är jobben inte alltid så enkla som de kan framstå, dels är de inte alltid där som de arbetssökande finns. Och har man barn i skola och förskola är det inte lätt att flytta för ett par månaders jobb, konstaterar Anders Johannesson, som jobbar med arbetskraftsfrågor inom LRF.

Han menar att problemet med arbetskraftsbrist eskalerat under lång tid. Men hittills har man försökt lösa det genom att mekanisera arbetssysslorna och dammsuga grannskapet på tänkbar arbetskraft. Nu räcker det inte längre. Särskilt inte som politiken gett direktiv om att öka produktionen ytterligare enligt fastlagd nationell livsmedelsstrategi.

Därför har LRF och Arbetsförmedlingen nu skapat ett nationellt branschråd som ska samarbeta kring vilka kompetenser och utbildningar som behövs för att täcka behoven. En styrgrupp som ska ansvara för arbetet ska träffas fyra gånger om året.

– För den enskilde lantbrukaren kan det kortsiktigt bidra med att lösa arbetskraftsbehov. Men för den långsiktiga kompetensförsörjningen, där finns det mycket att göra. Det kan till exempel handla om att starta fler specialiserade yrkesutbildningar inom specifika branscher, säger Anders Johannesson.

Redan nu finns så kallade rekryteringsutbildningar att tillgå. Om du som företagare har ett specifikt behov kan du vända dig till Arbetsförmedlingen och få hjälp med att hitta intressenter som sedan kan specialutbildas för att jobba hos just dig. Vet du redan någon som vill ha jobbet men som saknar utbildning, så går det också bra.

– Dessutom finns projektet Mer mat fler jobb. Där kan man kontakta en jobbcoach för att få hjälp med folk i rätt tid. Arbetsförmedlingen är med och driver det matchningsprojektet, säger Anders Johannesson.