Ny skadegörare hittad i Blekinge

Ett nytt hot mot potatisskörden är upptäckt i ett fält med stärkelsepotatis i Blekinge.

En ny skadegörare på potatis har bekräftats i Sverige, rotgallnematoden (Meloidogyne chitwoodi).
En ny skadegörare på potatis har bekräftats i Sverige, rotgallnematoden (Meloidogyne chitwoodi).

Under hösten har ett flertal fall av potatiskräfta konstaterats i potatisodlingar i södra Sverige. Men nu har en ny skadegörare på potatis har nått Sverige.

Det är den lilla masken rotgallnematoden, Meloidogyne chitwoodi, som har konstaterats i ett fält med stärkelsepotatis i Blekinge. Odlaren försöker nu förhindra spridning och Jordbruksverket inventerar området för att se om fler fält är drabbade.

Skadegörare

Angrepp av rotgallnematoden kan få allvarliga konsekvenser för potatisodling och annan odling och är en skadegörare som hanteras av växtskyddslagen.

I Europa har nematoden tidigare konstaterats i Nederländerna, Belgien, Tyskland och Frankrike. Nematoderna lever i rötter och knölar och sprids med jord och växtmaterial.

Begränsar smittan

– Maskiner och redskap som för med sig jord innebär en spridningsrisk. Därför jobbar vi nu med att begränsa smittan utifrån hur jord och växtmaterial sprids mellan fälten, säger Carin Bunnvik, enhetschef på växtregelenheten på Jordbruksverket.

Läs mer: Potatiskräfta bekräftat på gård