Ny tjänst ger skydd mot prisfall

Marknaden går i toppar och dalar. Men nu finns en ny plattform som kan jämna ut prisläget för brittiska lantbrukare. Stable ska skydda mot oönskade marknadsförändringar.

Nu finns en ny plattform som kan jämna ut prisläget för brittiska lantbrukare. Stable ska skydda mot oönskade marknadsförändringar.
Nu finns en ny plattform som kan jämna ut prisläget för brittiska lantbrukare. Stable ska skydda mot oönskade marknadsförändringar. FOTO: TRONS

Det är ett företag i Storbritannien som skapat plattformen Stable. De erbjuder indexförsäkringar som ska skydda försäkringstagare - brittiska bönder - mot prisfall på mjölk, oljeväxter, spannmål och slaktpriser samt kraftiga prisökningar på diesel och gödningsmedel, skriver Farmers Weekly.

I tjänsten väljer lantbrukaren typ av handelsvara, vilket pris hen vill försäkra sig mot och under hur lång tid. Är indexpriset på fodervete exempelvis 1190 kronor per ton så kan man försäkra sig för att det inte ska falla under 1070 kronor per ton.

Missar inga marknadstoppar

Om priset sedan ligger på 833 kronor per ton när försäkringstiden löper ut så får bonden en utbetalning på mellanskillnaden, i detta fall 237 kronor per ton. Skulle priset istället stiga under försäkringsperioden har lantbrukaren samma chans som tidigare att sälja till det högre priset.

Stable har skapat ett samarbete med Arla i Storbritannien varigenom de erbjuder medlemmar som försäkrar sin mjölk en rabatterad premie.

LÄS MER: Mjölkbönder rasar över ett kurserbjudande från Arla