Ny tjänst vill matcha bönder med konsumenter

Fooever är namnet på en ny digital marknadsplats där bönder och småskaliga livsmedelsproducenter ska kunna sälja sina produkter direkt till konsumenter i omgivningen.

Tjänsten är fortfarande i sin linda. Den drivs via en ny app och via webben. Liksom med populära Bondens marknad är tanken att skapa direkta möten mellan producenter och konsumenter.

– Men en skillnad är vi kommer att arbeta mycket bredare, säger Karin Angerind, vd för Fooever, som hon har grundat tillsammans med kompanjonen Fredrik Losman.

Producenter i närområdet

Tanken är att bönder efter att ha registrerat sig för tjänsten ska kunna nå ut med sina produkter i valfritt område och att kunderna på ett enkelt sätt ska hitta producenter i närområdet.

Producenten kan välja om produkterna ska säljas inklusive leverans eller hämtas på plats. Betalningen sker inom ramen för tjänsten, vilket skiljer Fooever från den digitala söktjänsten Gårdsnära.

"Lätt att haka på"

– Ambitionen är att det ska vara lätt att haka på nya behov ur både köparens och producentens perspektiv, säger Karin Angerind, som har egen bakgrund inom marknad/försäljning och restaurangbranschen.

Närmast väntar arbetet med att få producenter att nappa på tjänsten. Inom någon månad blir det aktuellt att släppa in konsumenterna.

– Den här plattformen är ett komplement till sådant som redan finns och det saknas egentligen begränsningar för vilka produkter som kan dyka upp. Jag tror att vi på sikt kan knyta till oss ett mycket stort antal bönder, säger Karin Angerind.