Nya EU-direktiv försvårar för grönsaks- och bärbranschen

Odlare i Sverige tycker det är onödigt svårt att ta in behövlig utländsk arbetskraft för säsongsarbete. Nu söker LRF Trädgård möte med Migrationsverket för att försöka reda ut de nya snåriga reglerna. – Får vi inte ordning på det här så kommer nog produktionen att minska, säger Marcus Söderlind, ordförande för LRF Trädgård.

Nya regler har ställt till problem för svenska odlare som är beroende av arbetskraft från utlandet.
Nya regler har ställt till problem för svenska odlare som är beroende av arbetskraft från utlandet. FOTO: TORBJÖRN ESPING

Förra året kom ett nytt EU-direktiv om vad som gäller för att få arbetstillstånd för arbetskraft från länder utanför EU. Reglerna ändrades, en ny ansökningsblankett krävs och andra dokument ska bifogas. Det har ställt till det för odlare runt om i landet som upplever det nya ansökningsförfarandet som otydligt och de nya reglerna som snåriga. 

– Regelverket är jättekrångligt. Vi är både förvånade och känner ett visst uppvaknande kring det. Får vi inte ordning på det här så kommer nog produktionen att minska. Man kan inte ha en produktion med så dyra insatser före skörd och sedan inte veta om det blir skördat, säger Marcus Söderlind, ordförande för LRF Trädgård. 

Efterfrågar manual

Branschavdelningen har blivit kontaktad av flera odlare som haft problem och som till och med önskat att det borde upprättas en manual som hjälp när de ansöker om säsongsarbetare. 

De grödor som berörs mest är sådana som inte går att skörda maskinellt och som har en stor arbetstopp under en begränsad tid, till exempel jordgubbar. 

Arbetare utvisades

I slutet av juni besökte polisen två gårdar, en i Landskrona och en i Kalmar, i en arbetsplatsinspektion. Totalt 58 bärplockare visade sig inte ha rätt att vistas och arbeta i Sverige och utvisades direkt. 

Riskerar böter

Odlarna riskerar nu böter och en straffavgift som ligger mellan ett halvt till ett helt basbelopp per arbetare. 

– Det pågår en förundersökning angående brott mot utlänningslagen mot arbetsgivaren, eftersom man som arbetsgivare har en skyldighet att tillse att arbetstagarna har rätt att vistas i landet samt innehar föreskrivet arbetstillstånd, säger Martin Svensson vid gränspolisen polisregion syd i Malmö.

Frågan om regler

Detaljerna om varför arbetarna utvisades är inte klarlagda och förundersökningen är varken offentlig eller klar. Men händelsen har stärkt frågan om vad som egentligen gäller regelmässigt vid anlitande av arbetskraft från andra länder.

Nytt EU-direktiv

Enligt det nya EU-direktivet ska odlaren förutom de tidigare reglerna även styrka att de som kommer för att jobba hos hen har någonstans att bo. Dessutom finns ett krav på att det ska finnas en extra, heltäckande sjukförsäkring för arbetarna. Det finns inget krav på att det är arbetsgivaren som ska stå för den, utan Migrationsverket vill bara se att den finns.

Kortare tid för tillstånd

En sak till som förändrats i och med det nya direktivet är att man endast kan få tillstånd som säsongsarbetare i max sex månader under en 12-månadersperiod.

Dessa nya regler har lett till ett nytt ansökningsförfarande som har ställt till det för arbetsgivarna. 

Marcus Söderlind, ordförande i LRF Trädgård.
Marcus Söderlind, ordförande i LRF Trädgård. FOTO: LRF

”Vill inte ha en sådan sommar till”

LRF Trädgård ska kontakta Migrationsverket för att få hjälp med att klargöra vad som gäller om man som odlare behöver arbetskraft från ett icke EU-land. I höst hoppas man att möten ska hållas. Och Marcus Söderlind tror att de kommer att ha bra och klargörande samtal med Migrationsverket. 

– Jag hoppas på konstruktiva samtal. För vi vill ju inte ha en sådan sommar till. Alla är ju lite fundersamma över hur vi ska lösa arbetskraftsförsörjningen om vi inte får tag på folk från tredje land, säger Marcus Söderlind. 

Fakta: Arbetstillstånd – det här krävs

Det här behövs för att få arbetstillstånd för arbetskraft från land utanför EU 

* Tjänsten ska annonseras i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar.

* Anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt i branschen ska erbjudas.

* Arbetet ska omfatta så mycket att lönen är minst 13 000 kronor i månaden före skatt.

* Ett anställningserbjudande ska fyllas i.

* En berörd facklig organisation ska ges tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren.

* Arbetsgivaren ska visa att denne betalat ut lön vid tidigare tillfällen om bärplockare har anlitats förut.

* Redovisning ska ske över hur företaget klarar av att betala ut lön trots en eventuell dålig bäråtgång eller om arbetstagaren inte klarar av att plocka det som motsvarar månadslönen. Till exempel kan en juridisk bindande utfästelse från annan finansiär göras för att visa att tillgångar finns. 

* Vägledning av de anställda i arbetet och kring frågor om transport, mat och logi på ett brukligt sätt. Ska redovisas skriftligt. 

* Alla kostnader som belastar den anlitade personen ska redovisas.

* Används ett bemanningsföretag som finns i Sverige ska det företaget fylla i blanketten Anställningserbjudande och garantera de lämnade uppgifterna om anställningsvillkoren. Finns bemanningsföretaget inte i Sverige måste det finnas en filial registrerad här. 

* Dokumentation ska visas att arbetsgivaren har informerat om arbetet, anställningsvillkoren. allemansrätten och trafikregler i Sverige. 

* Den som anställer en person som är medborgare i ett icke EU-land ska kontrollera att personen har rätt att vara i Sverige och arbeta här. 

* Skatteverket ska informeras om varje anställning.

Källa: Migrationsverket