Nya fosfatregler ska tvinga ner antalet kor

I januari trädde ett nytt fosfatprogram i kraft i Nederländerna för att få ner gödselnivåerna. Det innebär att 170 000 nötkreatur måste slaktas eller exporteras. Nu skickar många mjölkbönder sina djur fram och tillbaka över landets gränser för att komma runt sanktionerna.

Ivo Hermanussen driver Barendonk Holsteins med sin far och bror. ”Den största utmaningen är att kunna skriva av våra investeringar”, säger han och förklarar att produktionskostnaden per kilo mjölk inklusive arbete och robotkostnad är 34,5 eurocent. För mjölken får han 36,5 eurocent per kilo.
Ivo Hermanussen driver Barendonk Holsteins med sin far och bror. ”Den största utmaningen är att kunna skriva av våra investeringar”, säger han och förklarar att produktionskostnaden per kilo mjölk inklusive arbete och robotkostnad är 34,5 eurocent. För mjölken får han 36,5 eurocent per kilo. FOTO: MARIA TÖRNER

Den unga bonden Ivo Hermanussen, 28, driver den konventionella mjölkproduktionen Barendonk Holstein i nederländska Beers. Just som han ingått partnerskap med sin far och satsat 6 000 euro per koplats i nytt stall med mjölkningsrobotar kom myndigheterna med sin plan för fosfatreduktion.

”Tuffa tider”

För Ivo innebar sanktionerna att han måste minska sin besättning med 70 mjölkkor - en för lönsamheten otänkbar åtgärd.

– Det är tuffa tider för oss bönder just nu. Jag anser att det finns mycket annat man kan göra för att få ner fosfatnivåerna. Myndigheterna hade kunnat satsa på teknik i stället för att hämma vår produktion. Med de nya investeringar vi gjort här på gården är det fullständigt otänkbart att minska antalet mjölkkor, säger han.

För Barendonk Holstein, som 2016 färdigställde en ny ladugård med ytterligare två mjölkningsrobotar från Lely och utökad besättning, finns det ingen framtid i färre kor.

”Billigare än att köpa extra fosfaträtt”

För att inte tvingas minska koantalet skickas därför hälften av gårdens kvigor till grannlandet Belgien. Därifrån säljs några av dem vidare, medan andra, dräktiga, får komma tillbaka för rekrytering.

– Det är billigare än att köpa extra fosfaträtt. Dessutom är marken billigare i Belgien och det är därför mer lönsamt att placera djuren där, säger Ivo Hermanussen och fortsätter:…

– Självklart innebär det en ökad smittorisk men för oss är det ett nödvändigt risktagande.

Barendonk Holstein levererar sin mjölk till Friesland Campina för 35 euro cent kilot. Mejeriet ger 1 cent extra betalt för GMO-fritt producerad mjölk och 1,50 cent extra för mjölk från betande kor. Men i det lilla och tätbefolkade landet är det svårt att tjäna in den extra betespengen, marken är dyr och betesdriften skattepliktig.

– Mejeriet ger 1,50 euro cent extra om jag betar korna men samtidigt måste jag betala betesskatt så tillägget blir inte mer än 0,40 eurocent. Jag är glad att vi i alla fall är med i EU för det är definitivt mer bondevänligt än regeringen i Nederländerna, säger Ivo Hermanussen.

FAKTA: Barendonk Holsteins

Djur: 207 mjölkkor, 164 ungdjur.

Personal: två heltidstjänster och en halvtid.

Mark: Cirka 10 hektar.

Tankcelltal: 115 000.

Mjölkningssystem: Automatisk mjölkning med Lely Astronaut.

Antal mjölkningar per dygn: 3 plus 2,5 tombesök.

Mjölkproduktion 2017: 2,25 miljoner kilo.

Medelproduktion per ko och år: 10 700 kilo.

Fett: 4,25.

Protein: 3,52.

Antal laktationer: 2,8.