Nya regler för drönare

Nya regler för drönare införs från och med den första februari. Nytt är bland annat att drönare under sju kilo inte kräver tillstånd.

Nya regler för drönare gäller från och med första februari.
Nya regler för drönare gäller från och med första februari. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Från och med i dag, 1 februari, gäller nya regler för drönare. De största förändringarna är att reglerna även gäller den som flyger privat, och att det inte längre krävs tillstånd från Transportstyrelsen för drönare upp till sju kilo som flygs inom synhåll.

Syfte oviktigt

Alla drönare som väger under 150 kilo omfattas av reglerna och det spelar alltså inte längre någon roll om syftet med flygningen är privat eller kommersiell.

Undantag

De drönare som används inom militär-, tull-, polis-, sök- och räddningsverksamhet, brandbekämpning, kustbevakning och haveriutredningar är undantagna från reglerna. För dem gäller istället särskilda villkor.

Detta blir nytt:

Den maximala flyghöjden för de allra flesta drönare är 120 meter över mark i okontrollerad luft.

Drönare under 7 kilo (som flyger i max 90 km/h), får flyga i en flygplats kontrollzon utan tillstånd från flygtrafikenheten, om du flyger 5 kilometer från start- landningsbanan och upp till 10 eller 50 m över mark.

Vid flygning närmre än 1 kilometer från en helikopterflygplats måste du ta kontakt

Alla drönare ska vara märkta med kontaktuppgifter till ägaren.

Flygning inomhus omfattas inte av reglerna.

Nu endast krav på belysning vid flygning i mörker.

Förenklat tillstånd för drönare 7–25 kg och som flygs inom synhåll.

Möjlighet för modellflygklubbar att fortsätta flyga enligt egna stadgar, efter godkännande.

Nya tillståndskategorier för exempelvis flygning utom synhåll och på hög höjd.

Tidsbegränsningen på de flesta tillstånden tas bor.

Ändringar i minimiseparation.

Källa: Transportstyrelsen

Läs mer: Nya regler tillåter bilder från egen skog

Södra satsar på drönare

Stora vinster med drönare

Tidiga barkborreangrepp upptäcks med drönare