Nya regler förenklar kameraövervakning

Kameraövervakning av lantbruket hjälper i arbetet och kan även avskräcka mot brott. Nya regler gör det enklare och nu krävs inte längre tillstånd att sätta upp kameror.

Det gäller att ha koll på reglerna om man vill sätta upp övervakningskamera.
Det gäller att ha koll på reglerna om man vill sätta upp övervakningskamera. FOTO: KENT ENG

Kameror blir allt vanligare i lantbruket. De kan övervaka djur, ligghallar, mjölkanläggningar, gårdsplan och är ett viktigt hjälpmedel för många. Men hur ser reglerna ut och vad måste man tänka på när man sätter upp kameror på gården?

– Det finns ingen specifik handledning för lantbruket, men det finns alltid två saker att beakta. Dels vilka skäl har jag för att bevaka något och dels vad det är för plats, säger Nils Henckel, jurist på Datainspektionen. 

Slipper söka tillstånd

I augusti förra året ersattes kameraövervakningslagen med två nya lagar. Dels infördes kamerabevakningslagen och dels infördes dataskyddsförordningen, eller GDPR. Det är Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för all kamerabevakning.  

– Det viktiga är att man som enskild näringsidkare inte längre behöver söka tillstånd för att sätta upp en övervakningskamera. I stället måste man själv göra en prövning om man kan kamerabevaka eller inte. Man måste själv ta ansvar. 

– Det är aldrig ett problem ur ett integritetsperspektiv att filma bara djur eller skog. De lagar som finns är till för att skydda människors personliga integritet.

Lättare i glesbygd

Nils Henckel påpekar att lantbruksfastigheter som ligger långt från vandringsleder, rekreationsområden eller tättbebyggt område kan ha lättare att motivera en kameraövervakning. Det är färre människor som av misstag kan bli filmade.

– Det är ofta ett lägre integritetsintresse på de platserna. Men om man vill bevaka en plats där det vistas mycket människor, då krävs det mer för att en bevakning ska vara okej. Man måste ha vettiga skäl för att filma en viss plats.

Kamera kräver skylt

Ett sådant skäl kan vara att man vill bekämpa brott. Men då måste det vara känt att det har skett brott på platsen eller att det är en särskilt känslig plats. Till exempel om man förvarar dyrbara maskiner på en obevakad plats. 

– Man kan inte börja bevaka på grund av en "tänk om" - logik. Med den logiken skulle man kunna kamerabevaka var som helst. 

Om man sätter upp en kamera måste man sätta upp en skylt om att platsen är kameraövervakad. 

– Då kan allmänheten välja att gå en annan väg.