Nya regler försvårar för nygammal vedspis

För att vedeldningens effekter på luftkvaliteten ska minska inför Boverket strängare krav och undantaget för vedspisar slopas. Även Naturvårdsverket filar på sätt att minska vedeldandet.

Med de nya reglerna blir det svårare att nyinstallera en gammal vedspis.
Med de nya reglerna blir det svårare att nyinstallera en gammal vedspis. FOTO: MOSTPHOTOS

Den som funderar på att installera en gammal vedspis bör göra slag i saken snart. I juli inför Boverket skarpare miljökrav på utsläpp och verkningsgrad för fastbränslepannor och rumsvärmare som kaminer. Det tidigare undantaget för vedspisar för köket försvinner medan det för kakelugnar och öppna spisar står fast. Det skriver Land.

Kan bli komplicerat

– Det är inte direkt förbjudet, men man måste kunna bevisa att vedspisen uppfyller de nya kraven på verkningsgrad och utsläpp, säger Johan Schön på Skorstensfejarmästarnas Riksförbund.

Det kan bli en komplicerad historia, eftersom detta är svårt att bevisa innan spisen är installerad.

– De flesta gamla vedspisar och kaminer kommer att få svårt att klara de nya kraven. Merparten av dem är inte byggda för att ha den verkningsgraden eller låga utsläppsnivå, säger Johan Schön.

Endast nyinstallation

Nämnas bör att reglerna bara gäller vid nyinstallation av vedspisar och kaminer, redan installerade vedspisar berörs inte. Under en övergångsperiod på ett år från att de nya reglerna trätt i kraft får dessutom de gamla reglerna tillämpas.

Reglerna skärps för att möta kraven i EU:s ekodesignreglering, som börjar gälla år 2020 för fastbränslepannor och år 2022 för rumsvärmare.

Miljöavgift diskuteras

För att minska effekterna som vedeldning har på luftkvaliteten har Naturvårdsverket fått i uppdrag att komma på hur dessa ska minska. Detta enligt myndighetens regleringsbrev för år 2018. Det skriver Altinget.

I en tidigare rapport har myndigheten lyft fram ett antal tänkbara ekonomiska styrmedel, bland annat möjligheten att införa en differentierad miljöavgift för vedeldning eller en skrotningspremie om man byter till en bättre vedpanna.

Utökat uppdrag om vedeldning

Det tidigare uppdraget var på att kartlägga utsläppen från vedeldningen samt att utreda hur stora minskningar som krävs för att uppnå miljökvalitetsmålen, men nu får alltså Naturvårdsverket ett utökat uppdrag.