Nytt material ska göra värmeljus hållbara

Axel Häger hade en idé om ett hållbart värmeljus baserat på råvara från de gröna näringarna. När han började på Mittuniversitetet presenterande han den för skolans innovationsstödjande enhet som tyckte att idén var lysande. Nu låter han testa produkten innan den kan tas i bruk i ett pilotprojekt nästa år.

Du har hållit din innovation hemlig fram tills nu - vad handlar den om?

- Värmeljus. Det finns svårigheter och en stor otydlighet kring återvinningen av värmeljus och det innebär att stora mängder fossila material går till förbränning. Eftersom det är en engångsprodukt har fokus varit att ersätta metall och plast i ljuskoppen och vekeshållaren med ett biologiskt, förnybart material som kan slängas i komposten eller sorteras som brännbart. Varje år säljs 300 miljoner värmeljus i Sverige och miljarder världen över. Tanken med min produkt är att det ska vara enkelt och oavsett var resterna hamnar så ska de vara mindre skadliga än de som finns i dag. Kunden ska ha ett val, i dag finns inget sådant. 

Många våndas över att slänga dagens ljushållare i aluminium. Vilken råvara är det som används till dina ljus?

- Jag kan inte säga det just nu, då jag håller på med en patentansökan. Men det handlar om ett förnybart material.

Hur kom du på idén?

- Jag hade ju förstås läst om problemet med fossila metallkoppar som bara kastas och tänkte: Hur svårt kan det vara att hitta en lösning? Varför ska hela miljöansvaret ligga hos konsumenten med återvinning - kan man inte flytta det till producenten? Och så började jag titta på olika lösningar.

Vad har du för bakgrund?

- Jag kommer från Tjörn på Västkusten och har jobbat inom plastindustrin hela mitt yrkesverksamma liv. Nu bor jag på Frösön där jag pluggar ekonomi på Mittuniversitetet. Miun innovation som är Mittuniversitetets innovationsstödjande enhet har varit till stor hjälp i processen med att snabbare kunna förverkliga min idé till ett företag.

Fungerar ljuset i verkligheten, finns det någon prototyp?

- Ja, ljuset fungerar. Jag har utvärderat olika material och snart kommer en mindre grupp användare få testa ljusen skarpt. Jag vill ha feedback ifall något behöver justeras innan produktion. Under 2021 planeras ett större pilotprojekt att genomföras ihop med samarbetspartners. Jag söker fler företag till det som vill stärka sin miljöprofilering eller som kanske använder mycket värmeljus och som vill underlätta sin avfallshantering. 

Finns det några planer på en produktion?

- Jag arbetar för att kunna producera ljusen storskaligt, allt är designat för en kostnadseffektiv produktion. Beroende på intresset kan utfallet se olika ut men ett scenario är en fabrik i Sverige.