Nytt regelverk gör bredbandsstödet mer toppstyrt

I januari lägger Post- och Telestyrelsen (PTS) fram ett förslag på nytt upplägg för bredbandsstödet. Enligt förslaget ska stödet bli mer centralstyrt och endast delas ut till fyra regioner per år. Det innebär att en majoritet av Sveriges landsbygd till en början kommer att exkluderas från stödet.

En majoritet av Sveriges landsbygd kommer till en början att exkluderas från stödet, enligt ett nytt förslag från Post- och Telestyrelsen.
En majoritet av Sveriges landsbygd kommer till en början att exkluderas från stödet, enligt ett nytt förslag från Post- och Telestyrelsen. FOTO: ISTOCK

Strax efter midsommar fick Post och Telestyrelsen (PTS) i uppdrag av regeringen att se över utformningen bredbandsstödet. Nu är deras förslag i stort sett färdigt och den 17 januari 2020 lämnas det över till regeringen.

– Tidigare var det Tillväxtverket och Jordbruksverket som ansvarade för utdelningen av pengar genom olika stödprogram, och nu har även vi fått en roll i att dela ut bredbandsstöd, säger Josef Ålander, utredare på PTS.

Endast fyra regioner får del av stödet

Den största skillnaden mot hur stödet sett ut tidigare är att utdelningen i framtiden kommer att bli betydligt mer centraliserad.

– Tidigare byggde stödet på ansökningar från nätverksbyggare, nu är tanken att det i stället ska styras uppifrån. Det innebär att vi på myndighetsnivå tillsammans med regionerna ska fördela stödet och prioritera var det ska byggas bredband med hjälp av stödet, säger Josef Ålander.

En annan viktig skillnad är att PTS föreslår att endast fyra av landets 21 regioner årligen ska få tillgång till stödet.

– Om vi skulle dela ut stödet till alla regioner skulle det bara bli cirka 7 miljoner per region och det är för lite pengar för att det ska vara mödan värt för regioner att ta fram prioriteringar och för nätbyggare att projektera. Därför anser vi att vi måste begränsa det till ett fåtal regioner, säger Josef Ålander.

För lite pengar begränsar utbyggnaden

Enligt PTS förslag ska dessa fyra regioner väljas utifrån vart det är billigast att bygga ut fiber till arbetsplatser och hushåll (eventuellt kommer stödet även att kunna användas för utbyggnad av fiber till fritidshus).

Övriga 17 regioner kommer enligt PTS förslag inte kunna ta del av stödet år 2020. Däremot kommer nya regioner att utses för åren 2021 och 2022, men om samma regioner kan utses flera år i rad än ännu oklart. 

Orsaken till detta är att regeringen i sin budgetpropositionen endast avsatt 650 miljoner till bredbandsstöd för de kommande tre åren. Trots att det enligt PTS beräkningar skulle krävas cirka 22 miljarder (utöver de kommersiella aktörernas investeringar) för att nå regeringens bredbandsmål, som innebär att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025. 

– De här 650 miljonerna kommer inte att räcka hela vägen för att vi ska nå bredbandsmålet utan då kommer det att behövas mer stödpengar, säger Josef Ålander.

FAKTA: PTS förslag

– De 650 miljonerna ska fördelas över tre års tid och PTS förslag är att stödet delas ut till fyra regioner per år.

- Stödet ska ges till områden där det inte finns några planer på kommersiell utbyggnad.

- Bland annat genom regionala prioriteringar ska stödet bli mer centralstyrt.

- Stöden ska tilldelas genom en konkurrensutsatt urvalsprocess.

LÄS MER: Trådlöst blir antingen dyrare eller sämre