Oansvariga tjänstemän styr Sverige mot avgrunden

Riksdagen har beslutat att tjänstemannaansvar ska återinföras, men i praktiken händer ingenting. Det öppnar för att tjänstemän kan styra utan straffrättsligt ansvar, anser debattören Göran Hartman.

Våra tjänstemän torrlägger både demokratin och vattenmagasinen. Det skriver Göran Hartman i ett debattinlägg.
Våra tjänstemän torrlägger både demokratin och vattenmagasinen. Det skriver Göran Hartman i ett debattinlägg. FOTO: HANS DAHLGREN

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Riksdagen röstade våren 2018 enhälligt igenom en motion från Moderaterna, att tjänstemannaansvar ska införas i offentlig förvaltning. Det gamla togs bort 1976 och det enda som blev kvar var begreppet ”oriktig myndighetsutövning”.

Men den formuleringen är så svag att den i praktiken inte går att använda. Riksdagen anser att ett tydligt straffansvar för tjänstefel i förvaltning ska förbättra rättssäkerheten och öka förtroendet för statlig och kommunal förvaltning. Ansvaret ska vara opartiskt och följa riksdagsbeslutet.

Det har nu gått över två år utan att något har hänt i regeringskansliet. Politiska beslut måste respekteras och skyddas mot aktivism och särintressen. Tyvärr genomsyras vår förvaltning av enskilda och grupperingar som hotar inte bara demokratibegreppet, utan hela vårt samhällsansvar.

De som drabbas av lagstridiga beslut är ofta chanslösa att få upprättelse. Det kan för den enskilde vara en fråga om överlevnad.

Riksdagen är medveten om detta. Demokratiskt fattade beslut styrs bort eller blir aldrig ens färdigberedda på regeringsnivå. Det öppnar för tjänstemän på statlig nivå att styra som det passar med kommunala tjänstemän och politiker utan straffrättsligt ansvar. De kan styra utan stöd i lag eller i strid mot gällande rätt.

Ett tragiskt exempel på detta är EU:s vattendirektiv i svensk tappning. Våra insjövatten och kulturmiljöer förvandlas till uttorkade månlandskap som aldrig kan återställas på grund av Miljödepartementets direktiv. Vår miljöpolitik är så teoretiskt omöjlig, att den till och med hotar vår egen överlevnad med vattenbrist.

Våra tjänstemän torrlägger både demokratin och vattenmagasinen. Men samhället klarar torka bättre än katastrofala översvämningar när sjödammarna är utrivna av statliga myndigheter och inte får regleras. Vilken skräck om Europa skulle följa Sveriges vägval och stå utan straffansvar i förvaltning. Vi kan rösta bort politikerna, men inte ansvarslösa handläggare.

Våra nordiska grannländer, som invaderades under andra världskriget, har striktare ämbetsmannaansvar. Finland och Danmark har ett personligt straffrättsligt ansvar för offentliganställda. I Norge kan en tillsynsmyndighet upphäva och ändra kommunala beslut.

I Sverige är det nästan omöjligt att fällas för jäv, försummelse och aktivism. Vi måste få tillbaka ett hedersansvar där både huvudmän och undergrupperingar kan fällas för försumlighet, korruption och lagbrott. Kan inte tjänstemännen ersätta skadorna måste, som i Tyskland, staten bära det yttersta ansvaret.

Riksdagen har beslutat att tjänstemannaansvar ska återinföras, men i praktiken händer ingenting. Inte bara tjänstemannaansvar måste klargöras, när vår högsta regeringsmakts arbetsmetoder och rutiner är så bristfälliga att de redan på regeringsnivå kan saboteras. Demokratin kan aldrig tas för given.

Göran Hartman,

Tiveden

LÄS MER: Äntligen slut på klappjakten av vattenkraften