Oatlys förlust över 100 miljoner

Oatlys årsredovisning för 2018 visar en förlust om drygt 108 miljoner, vilket är en kraftig ökning jämfört med året innan.

FOTO: OATLY

Stora investeringar på nya marknader som USA och Kina ligger bakom förlusterna enligt havrekoncernen.

"Resultatet ligger helt i linje med plan", skriver man i sin förvaltningsberättelse.

2018 beskrivs inte som ett förlustår, utan i mycket positiva ordalag med stark försäljningsutveckling i Storbritannien, Tyskland, Norden och Nederländerna.

Största marknaden är fortfarande Sverige följt av Europa.

Man framhåller också en omfattande nylansering i sortimentet som totalt stått för ungefär 17 procent av den totala årsomsättningen.

Under 2018 och 2019 har man satsat på utbyggnad i Landskrona och nya fabriker i USA samt i Nederländerna och Oatly har inga planer på att slå av på takten.

Nettoomsättningen har i det närmaste fördubblats på två år, från 475 miljoner 2016, till 874 miljoner 2018.