Ohållbar veterinärsituation riskerar djurskyddet

Distriktsveterinärer berättar om orimliga arbetstider utan vila och stora avstånd. Det innebär ökade risker för både djur och människor.

20 timmars arbete följt av endast 4 timmars vila innan nästa lika långa pass, så kan vardagen se ut för distriktsveterinärerna enligt en granskning av radioprogrammet Kaliber.

Distriktsveterinärernas uppdrag innebär att veterinärer ska vara tillgänglig dygnet runt i alla delar av landet, för att säkerställa djurskyddet. Ökade ansvarsområden som sträcker sig flera timmars bilfärd från stationen gör det svårt att uppfylla kraven.

Djurägare oroar sig för ökat lidande och för att inte alls få hjälp till akut sjuka djur.

Enligt Distriktsveterinärernas centrala chef, Peter Svensson, uppfyller man kraven på att säkra djurskyddet. Han säger även till SR att han tycket att förväntningarna ibland är orimliga.

Skillnad på mål och verklighet

Den arbetssituation som veterinärerna beskriver, med konstant långa pass utan tillräcklig vila, riskerar både veterinärens hälsa, arbetsförmåga och körförmåga.

Arbetstiden är uppdelad i normal arbetstid och beredskapstid. Målet är att ingen veterinär ska ha beredskap mer än en natt per sjudagarsperiod och en helg per månad.

Kalibers granskning visar dock en annan bild. Veterinärer har haft beredskap i så mycket som sju dagar i sträck och ändå varit schemalagda för vanligt arbete på dagarna.

"Det fungerar inte alltid"

Arbetstidslagen reglerar kraven på vila, men med avtal om förtroendearbetstid ligger ansvaret i hög grad på arbetstagaren.

Balansen mellan arbete och ledighet ska jämna ut sig över tid och genom stor egen frihet. Så har det inte fungerat i de fall som Kaliber tar upp.

– I den typen av veterinärvård vi bedriver, fungerar det inte alltid. Målet med förtroendearbetstid är normal arbetstid över tid, det når vi inte alltid, säger Peter Svensson till Kaliber.

LÄS MER: Nyutexade veterinärer nobbar glesbygden

LÄS MER: Nu har Öland distriktsveterinär