Öka bidrag till rovdjursdrabbade fårägare

De flesta lantbrukare känner starkt för naturen, djuren och skogen, men för att kunna bidra till landsbygdens utveckling måste förutsättningarna vara rättvisa. Staten behöver bättre kompensera rovdjursdrabbade lantbrukare, skriver två miljöpartister.

Staten behöver bättre kompensera rovdjursdrabbade lantbrukare, skriver miljöpartisterna Mats Gunnarsson och Jan Larsson i en debattartikel.
Staten behöver bättre kompensera rovdjursdrabbade lantbrukare, skriver miljöpartisterna Mats Gunnarsson och Jan Larsson i en debattartikel. FOTO: MOSTPHOTOS

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Fårägare är viktiga för den lokala livsmedelsproduktionen och den biologiska mångfalden. Miljöpartiet ser gärna att antalet lantbruk som håller får ökar. Men då behöver statens ersättningsnivåer för vargangrepp mot besättningar höjas.

Länets fårägare är en viktig resurs i ett hållbart jordbruk. Får håller landskapet öppet vilket stärker den biologiska mångfalden. Framförallt är man en del i att öka självförsörjningsgraden av lokalt- och miljömässigt producerade livsmedel. Det vore önskvärt med fler lantbrukare som producerade fårkött.

En stor utmaning ligger i att en del fårägare drabbats av vargangrepp. En bra viltförvaltning och hög kompetens från Länsstyrelsens sida har, genom åren, bidragit till att antalet rovdjursangrepp på Örebro läns fårbesättningar hållit relativt begränsad nivå.

Det finns många verktyg såsom rovdjursavvisande stängsel samt särskild tillsyn som visat sig fungera. Men trots detta framgångsrika arbete händer det att varg angriper och dödar får. För den enskilde fårägaren handlar det då om ett ekonomiskt avbräck och ibland ett betydande produktionsbortfall. I värsta fall blir fårägaren av med sina främsta och viktigaste djur, avelstackorna.

Alla människor som mister ett djur drabbas starkt känslomässigt, oavsett om det är ens hund eller ett får. Det blev vi politiker varse när vi var inbjudna av LRF på försommaren till Linds gård i Askersund för att diskutera rovdjursfrågan.

Vi blev också helt övertygade om att lantbrukarna måste få mer stöd för att kunna fortsätta vara en livsviktig aktör för livsmedelsproduktionen och arbetet med den biologiska mångfalden. Det handlar om ersättningar i kronor och ören, det handlar om personellt stöd men också ett erkännande av det lidande som ett rovdjursangrepp medför.

Vi menar därför att det nu är dags att staten, utöver den verktygslåda som redan finns, inrättar tre nya stödformer för fårägare. Vi föreslår därför:

1)  att länsstyrelserna inrättar ett nytt årligt underhållsbidrag till rovdjursavvisande stängsel med tio kronor per löpmeter. Bidraget ska gå till tillsyn och reparation.

2)  att en stödfunktion tillsätts på länsstyrelserna som stöder lantbrukare rent konkret och praktiskt med rovdjursfrågor, såsom bidragsansökningar, reparationer av stängsel med mera.

3)  att fårägare blir särskilt kompenserade för de avelsdjur som går förlorade vid ett rovdjursangrepp.

De allra flesta lantbrukare i Sverige känner starkt för naturen, djuren och skogen de bor mitt i. Och för att kunna fortsätta att bidra till landsbygdens utveckling framåt måste förutsättningarna vara rättvisa. Staten behöver bättre kompensera rovdjursdrabbade lantbrukare och underlätta det preventiva arbetet ute i fårhagen.

Mats Gunnarsson (MP),

Oppositionsråd Region Örebro län

Jan Larsson (MP),

Ledamot Viltförvaltningsdelegationen

LÄS MER: ”Varg eller betesdjur – hur vill ni ha det?”