Olika avgöranden när kammarrätten avgör vargjakt

Ja till vargjakt i Dalarna och Gävleborg. Nej till vargjakt i Örebro och Värmland. Två kammarrätter gör helt olika bedömningar av den planerade licensjakten på varg.

Med en dags mellanrum har kammarrätterna i Sundsvall och Göteborg gjort olika bedömningar av överklaganden om licensjakt på varg.

Kammarrätten i Göteborg meddelar inte prövningstillstånd och det innebär att vargjakten inte blir av i Örebro och Värmland.

Domstolen har gått igenom materialet som finns i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att pröva det på nytt. Kammarrättens beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Kammarrätten i Sundsvall kom däremot igår fram till att vargjakt i Dalarna och Gävleborg gällde ett mindre antal vargar och det skulle inte riskera att minska vargpopulationen. Enligt domstolen skulle inte heller genetiskt viktiga individer riskeras genom jakten och licensjakten skulle inte ha särskilt stora effekter.

undefined