Önskemålet: Enklare regler för att öka konkurrenskraften

Förhoppningar blev till utmaningar när ett seminarium om Cap hölls på Borgeby Fältdagar. Deltagarna vill se förenklade regler och en politik som möjliggör ökad konkurrenskraft.

LRF:s Palle Borgström och Lone Andersen, vice ordförande i Landbrug och Fødervarer, är kritiska till Cap-förslaget.
LRF:s Palle Borgström och Lone Andersen, vice ordförande i Landbrug och Fødervarer, är kritiska till Cap-förslaget. FOTO: JONATAN JACOBSON

På onsdagen hölls paneldiskussionen ”A CAP for the future – en jordbrukspolitik för framtiden” i Borgeby Fältdagars seminarietält Axet, där europaparlamentarikern Fredrick Federley (C) var moderator för seminariet.

Enligt programmet skulle samtalen bland annat handla om lantbrukares och politikers hopp och förväntningar kring Cap-förslaget. Men samtalen handlade istället mycket om farhågor och utmaningar.

”Ser inget av förenklingarna”

Medverkande gjorde LRF:s riksförbundsordförande Palle Borgström och Lone Andersen, vice ordförande i den danska motsvarigheten till LRF, Landbrug och Fødervarer.

På plats var även Jan Huitema, Europaparlamentariker från Nederländerna samt Kristina Yngwe (C), vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

Palle Borgström var först optimistisk när han hörde EU-kommissionär Phil Hogan prata om förenklingar och att ”one size actually fits nobody”.

– Men nu ser vi inget av förenklingarna, det blir istället högre krav och mindre pengar. Det är helt oacceptabelt ur ett lantbruksperspektiv. Om pengarna minskar måste även reglerna och lagstiftningen förenklas, säger Palle Borgström.

Alla påverkas av stängda exportmarknader

Hans danska kollega Lone Andersen är inne på en liknande linje. Hon menar att Cap har väldigt stor betydelse för lantbrukare oavsett om de jobbar i små eller stora länder. Brexit och det ryska embargot visar att om en exportmarknad plötsligt stängs påverkar det alla, även lantbrukare som är verksamma på en inhemsk marknad.

– Vi är oroade över nedskärningar i budgeten, särskilt eftersom samhället samtidigt vill att vi ska göra mer när det kommer till klimat och miljö. Våra medlemmar tycker att det komplicerade regelverket är deras största bekymmer. Vi behöver garantier för att det blir förenklingar, säger Lone Andersen.

Från vänster: Palle Borgström, Lone Andersen, Kristina Yngwe, Jan Huitema och Fredrick Federley.
Från vänster: Palle Borgström, Lone Andersen, Kristina Yngwe, Jan Huitema och Fredrick Federley. FOTO: JONATAN JACOBSON

Yngwe: ”Sverige långt framme”

Centerpartisten Kristina Yngwe vill se en modern jordbrukspolitik och att pengar från EU:s jordbruksbudget används ansvarsfullt. Hon tror även att effekter från Brexit kommer att innebära vissa nedskärningar.

– Mina prioriteringar på EU-nivå handlar dels om miljö och klimat inom lantbruket där Sverige är långt framme, vi måste se till att resten av EU rör sig i den riktningen också. Men det viktigaste är lantbrukets konkurrenskraft, vi är för beroende av politiska beslut i dag, säger Kristina Yngwe.

”Vill kunna leva på lantbruket i det långa loppet”

Jan Huitema som också driver en mjölkgård med 150 kor tycker också att lantbrukets konkurrenskraft måste öka, något som är särskilt svårt i tider av globalisering. Han utryckte även sin oro över klimatförändringar och den aktuella torkan i Europa.

– Jag vill kunna leva på lantbruket i det långa loppet. En av de vackraste sakerna en lantbrukare kan göra är att lämna över till nästa generation, det vill jag kunna göra, säger Jan Huitema.

Han rev också ner de största applåderna under seminariet då han pratade om behovet av förenklingar i EU:s regelverk:

– Som lantbrukare bryr jag mig inte om nedskärningar i Cap-budgeten. Jag vill först och främst ha en bra politik med regler och verktyg som möjliggöra att jag kan fortsätta vara lantbrukare, säger Jan Huitema.