Opastöriserad mjölk boven när dagisbarn blev sjuka

Barnen och deras förskolelärare besökte gården i Västra Götaland i slutet av april i år. Kort därefter insjuknade nio av dem i magsjuka som visade sig bero på campylobacter.

Den utredning som gjordes visade att smittan med största sannolikhet fanns i den opastöriserade mjölk som barnen och de vuxna hade druckit på bondgården. Samma bakteriestam fanns nämligen hos gårdens kor.

Campylobacter är en tarmbakterie som ger feber, diaréer, magsmärtor och illamående. De sprids genom förorenad mat eller vatten, men dör vid upphettning som tillagning eller pastörisering.

2013 presenterade SVA en studie om förekomsten av sjukdomsframkallande bakterier i opastöriserad mjölk. Hos tio procent av de 74 undersökta besättningarna hittades campylobacter i filtret till mjölktanken.