Överklagade minskad avskjutning och fick rätt

Några skogsägare i Norra Skaraborg fick ännu en gång med sig Naturvårdsverket mot länsstyrelsen i Västra Götaland. Naturvårdsverket är tydligt med att älgförvaltningsplanen ska anpassas på ett sådant sätt att skadorna på skogen minskas.

Åke Johansson, Lisbeth Larsson, Ove Emanuelsson och Gert Lannemyr är skogsägare som har fått rätt.
Åke Johansson, Lisbeth Larsson, Ove Emanuelsson och Gert Lannemyr är skogsägare som har fått rätt. FOTO: MARIE HENNINGSSON

– Det här beskedet känns väldigt bra. Det är ett steg i rätt riktning för att få en älgstam som är i balans med fodret. Det är glädjande att Naturvårdsverket anser att en ökad avskjutning är nödvändig. Först måste vi få ner älgstammen ordentligt, kanske ner till 4 vuxna djur per 1 000 hektar i vinterstam, för att när vi fått upp foderproduktionen kunna släppa upp stammen igen, säger Lisbeth Larsson, en av de nio markägare som överklagat länsstyrelsens beslut.

Fick rätt

Det har varit många turer kring älgförvaltningsplanen för Norra Skaraborg. I somras fick de markägare som överklagat älgförvaltningsplanen rätt av Naturvårdsverket. Älgförvaltningsplanen måste göras om. Åtta vuxna älgar per 1 000 hektar mark är en för stor vinterstam med tanke på att betesskadesinventeringar visar på 11-12 procent färska skadpor på tall.

Överklagade igen

Länsstyrelsen gjorde om jobbet. Den 18 augusti fastställdes en ny förvaltningsplan. Men i stället för att ha som mål att öka avskjutningen minskade man den i stället. Markägarna överklagade igen och fick nu i februari rätt. Naturvårdsverket återförvisade förvaltningsplanen till länsstyrelsen för förnyad handläggning en andra gång.

– Naturvårdsverkets beslut kan komma att kraftig påverka hela landets älgförvaltning. Markägare kan nu överklaga förvaltningsplaner och älgskötselplaner och få rätt till kraftigt ökad avskjutning eftersom situationen med allvarliga betesskador och foderbrist är likartad i så gott som hela landet, säger Lisbeth Larsson.