Överskott på kött kan vändas till brist

Sommarens torka får konsekvenser genom hela den svenska livsmedelskedjan. Det gäller inte minst kött, där handeln varnar för att ökade volymer av svenskproducerat på sikt i stället övergår i brist. Följden av det kan bli mer importerat i butiksdiskarna.

Korna på Wapnö gård fick gå på skogsbete i sommar.
Korna på Wapnö gård fick gå på skogsbete i sommar. FOTO: CHRISTEL LIND

Det extrema vädret under sommarmånaderna med dess svåra påfrestningar för det svenska lantbruket får effekter på både kort och lång sikt.

Land Lantbruk har kontaktat Ica Sverige, Axfood, Coop och Bergendahls som är dominanterna i livsmedelshandeln. I en enkät har de svarat på frågor om vilken utveckling de väntar sig för råvaror med blågult ursprung.

Inga exakta besked

Eftersom det till stor del rör sig om prognoser ger företagen inga exakta besked. Gemensamt för dem alla är däremot att de vaksamt följer förändringar i tillgång och priser.

– All svensk produktion påverkas, konstaterar Michael Riedel, chef för färskvaror vid Bergendahls som äger och driver City Gross.

Inte brist ännu

Kött står i centrum för kedjornas uppmärksamhet. Där finns också mejerivaror och livsmedel som innehåller spannmål.

– Vi har inte sett någon tillgångsbrist än, men vi är mest bekymrade över hur detta långsiktigt kommer att påverka tillgången av kött och mejeri eftersom det är områden där det redan är brist på svensk råvara, uppger Ica.

Detta gjorde livsmedelskedjorna:

Ica hade under sommaren kampanjen ”I vått och torrt för Sveriges bönder” för att få fler kunder att välja svenskt. Har också bytt till svensk råvara i köttbullarna.

Axfood har omgående satsat på att öka andelen svenskt kött som säljs i butikerna. Förstärker också informationen till konsumenterna.

Bergendahls fortsätter samarbetet med LRF om gris- och lammkronan som innebär att företaget betalar bönderna en extra krona per kilo inköpt kött. Har totalt blivit 60 miljoner kronor sedan 2011.

Coop planerar att tydligare lyfta fram svenskt kött i direktreklamen och arbetar för att utöka sortimentet med varor märkta med Från Sverige.

Viktigt stötta svenskt

Inom både Ica och Coop står svenskt kött för omkring 90 procent av det centrala köttsortimentet, en andel som väntas öka under de närmaste månaderna.

Samtliga företag betonar vikten av att stötta svenskt lantbruk och svenskproducerade varor. Kedjorna har under sommaren arbetat med information i butikerna och sjösatt kampanjer för att öka försäljningen. Ica framhåller att det kommer att leda till minskad import av bland annat kött under en period. Det beskrivs också som ett sätt att skapa likviditet i de svenska jordbruksföretagen.

Överflöd kan bli brist

I ett längre perspektiv är bilden en annan.

– När det gäller kött kan det först bli ett ökat utbud under höst och vår som till nästa sommar kan övergå i ett minskat utbud, framhåller Coop och pekar på att de kan bli brist på nötkött till våren om uppfödare inte har råd att sätta in djur i produktion på grund av foderbrist.

Bergendahls är inne på samma linje.

– En ökad slakt leder ju naturligt till ökade volymer men detta kan i förlängningen leda till en period med brist på svenskt kött längre fram.

Import kan öka

På frågan om det kommer att uppstå ett ökat importbehov går svaren delvis isär. ”Inte just nu”, säger Ica.

– På sikt ser vi ett ökat importbehov inom vissa varugrupper, det är också viktigt att i sammanhanget förtydliga att även andra europeiska producenter har påverkats av värmen, påminner Axfood med kedjorna Willys och Hemköp.

Svenskt är ambitionen

Coop understryker ambitionen med höga andelar svenskt, men deklarerar samtidigt att butikerna inte kan stå med tomma hyllor om varubristen blir stor.

Bergendahls uttrycker sig mer rakt på sak om konsekvenserna av en bristsituation.

– Om efterfrågan kvarstår så kan en ökad import bli nödvändig under period innan volymerna stabiliseras igen.

Ökad dialog

En gemensam nämnare för de stora dagligvarubolagen är att de i spåren av sommarens torka säger sig ha intensifierat dialogen med livsmedelsproducenter och lantbrukets organisationer.