På Larsvikens gård ligger pengarna i förädlingen

Förädling av potatis till chips gjorde att Larsvikens gård överlevde som familjejordbruk. Att själva förädla och sälja har skapat lönsamhet och jobb åt sammanlagt elva personer. Nu ger ett viktigt kontrakt med SAS luft under vingarna.

FOTO: ANDERS INGVARSSON

Produktionen ska inte växa mer än vad företaget klarar i den chipsfabrik Larsviken har inrymd i en hall intill gårdsbutiken.

– Blir vi för stora är vi inte längre unika. Däremot behöver vi mera mark till potatisodlingen för att klara efterfrågan, säger Bitte Persson som driver Larsviken med bland annat sin bror Bertil Larsson.

Viktig person i historien

Bitte är också dotter till Ture Larsson som på flera sätt är en viktig person i företagets historia. Det var han som hängivet drev upp potatisodlingen i utkanten av skånska Viken och som i mångt och mycket såg till att själv sälja sin potatis och sina grönsaker vid sidan om de stora kanalerna.

Historien om Ture är en del i historien om Larsvikens chips. Det är Ture som är den lille pojken på bilden som pryder alla deras chipspåsar. Och det är inte oväsentligt när det gäller konsten att sälja sin vara.

– ”Storytelling” är viktigt och vi har en story att berätta som är helt äkta, säger Bitte Persson om historien om Ture och hans potatis.

Larsviken är fortfarande en ganska liten gård. Med 80 hektar åkermark i ett område där markpriserna är höga och många slåss om de arealer som blir till salu har det varit svårt att bli storskalig. För att klara lönsamheten tackade man nej till dagligvaruhandeln och sålde istället potatisen i sin gårdsbutik och började även packa om sättpotatis i enkilospåsar som säljs till trädgårdsbutiker.

– Att arbeta med primärproduktion räcker inte på en gård som vår. Det är i förädlingen pengarna ligger, konstaterar Bitte Persson.

Det ekonomiska lyftet kom med tillverkningen av chips för tolv år sedan. Då hyrde de in sig hos en chipsproducent och lät tillverka chips av den egna potatisen. Och när det gäller förädling säger Bitte Persson att problemet inte är produkten - utan att sälja det man tillverkar.

Nätverkande gav kunder

Som många andra matproducenter pekar Bitte Persson på försäljning och kundkontakter som avgörande för att lyckas.

– Det finns massor av bra mathantverk. Svårigheten är att sälja och hitta kunder. Man ska ha en affärsidé, en vision och en kärnverksamhet i botten, men framför allt måste man ha kunder innan man sätter igång.

Med legotillverkade chips kunde Larsviken börja sälja och leta kunder utan att själva göra stora investeringar. Men 2011 började man bygga en egen tillverkning på gården. Då hade man hittat flera kunder genom lokala och regionala nätverk som ”Smaka på Skåne” och genom att sälja in sig och sitt varumärke.

– Vi var mycket på mässor och träffade kunder. Sedan hade vi bra ambassadörer i restaurangbranschen. De kände till oss och våra potatisar och visste vad vi stod för.

Godkändes efter tre besök

Samarbetet med välkända krögare fungerade ibland som en dörröppnare för Larsviken som sakta men säkert kunde öka sin försäljning. Och för några år sedan gav närvaron på en matmässa oväntad utdelning då en representant för SAS som letade nordiska matprodukter kom fram och pratade.

– Han tyckte våra chips kändes rätt för dem, och efter tre besök här på gården var vi godkända som leverantör.

Nu är de små chipspåsar som serveras av SAS från Larsviken. Kontraktet med flygbolaget gav - ursäkta uttrycket - luft under vingarna.

– Genom att vi nobbat dagligvaruhandeln var vi tillräckligt unika för att accepteras. Med SAS-kontraktet har vi fått en bra verksamhet och börjat tjäna pengar. Nu ska vi även leverera till det besökscenter Absolut company bygger i Åhus. Sådant betyder mycket.

Intresse både i väst och öst

Några år tidigare hade Larsviken även deltagit i en exportsatsning inom Matlandet Sverige.

– Det resulterade i export till Norge och det har varit viktigt för oss. Nu finns intresse från Asien och även från USA. Vi får se vad det blir och hur länge potatisen räcker, säger Bitte Persson.

För ska den lilla chipsfabriken köra för fullt krävs mer areal och mer potatis.

Fyra tips:

Vem ska du sälja till? Har du inga kunder spelar produkten ingen roll.

Bra kontakter som kan stötta finansiellt är viktigt. Bankerna är inte alltid villiga att låna dig pengar hur bra idéer du än har.

Håll koll på regelverken. De är många och gäller allt från produktion till texten på förpackningen.

Ett fjärde tips är att ha förpackningar som sticker ut och syns.

Fakta:

Larsviken. Lantbruk, gårdsbutik, chipstillverkning med mera ligger i tre olika bolag. Sammanlagd omsättning 11 miljoner kronor 2017. En dubblering mot åren före.

Areal: 80 hektar varav 25 hektar potatis i år.

11 anställda.

LÄS MER: Färskpotatis olönsam affär för odlare