Palle Borgström: Lönsamhet en förutsättning för hållbarhet

Alla pratar om ökad hållbarhet, men vi inom de gröna näringarna är unika. Vi tar fram produkter med hjälp av solen, vattnet och jorden. Vi gör redan mycket för hållbarheten, men vi kan göra mer, skriver Palle Borgström.

Alla pratar om ökad hållbarhet, men vi inom de gröna näringarna är unika. Det menar LRF:s förbundsordförande Palle Borgström.
Alla pratar om ökad hållbarhet, men vi inom de gröna näringarna är unika. Det menar LRF:s förbundsordförande Palle Borgström. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Att få de gröna näringarna att enas om gemensamma hållbarhetsmål är ingen liten sak. Sedan riksförbundsstämman 2019 har LRF arbetat med att ta fram mål som våra förtroendevalda, branschmedlemmar och medlemmar kan skriva under på.

En av LRFs styrkor, är att vi är många och när vi enas om en gemensam väg framåt så kan vi verkligen göra skillnad.

Hållbarhets- och klimatdebatten är här för att stanna. Den påverkar politiken och marknaden för lång tid framöver och därmed hela vår framtid. Därför är våra egna hållbarhetsmål ett viktigt verktyg för att vi ska kunna påverka vår egen framtid.

Vi har redan gjort mycket och vi ligger långt fram i en internationell jämförelse, men som i alla företag, finns det möjligheter till utveckling.

Men vi kan inte, och vi ska inte, göra denna stora resa helt själva. För att kunna nå målen i planen, måste politiken göra sin del och även samhället stå bakom oss. Vi behöver spela en större roll i debatten så att vi i högre grad kan sätta agendan och visa att de gröna näringarna har en avgörande del i omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle.

Hållbarhetsplanen är en del av LRFs arbete för ökad konkurrenskraft. Det finns ingen långsiktig hållbarhet utan lönsamhet, möjlighet till god ekonomi är avgörande för att vi ska kunna nå målen.

Om bönderna tvingas bära kostnaderna för ökad lönsamhet kommer det enbart att leda till en avveckling av svenskt lantbruk. Det är därför viktigt att vi med dessa mål visar vad vi vill och vilket stöd vi behöver för att nå våra mål.

Alla talar om ökad hållbarhet. Men vi inom de gröna näringarna är unika, vi jobbar med hållbarhet på riktigt. Vi tar fram produkter med hjälp av solen, vattnet och jorden. Vi gör mycket som är bra, men vi kan göra mer.

Det mest uppenbara är vår användning av fossila insatsmedel som behöver minska om vi ska bli mer hållbara. Men det är först när marknaden ser till att det blir billigare att tanka fossilfritt som vi kommer se ett skifte. Fossilfritt bränsle måste bli tillgängligt för alla och det måste vara billigare än den fossila motsvarigheten.

För att konkretisera målen kommer LRF under våren att inleda en samtalskampanj om hållbarhet runt om i hela landet. Målet är att prata med 1 000 beslutsfattare, 10 000 medlemmar och nå ut till en miljon konsumenter. Då får vi en chans att gemensamt påverka hur målen ska implementeras och hanteras.

I år ska alla prata om svenskt hållbart jordbruk. Hoppas att ni, som jag, ser våra stora möjligheter.

Palle Borgström,

LRFs förbundsordförande

LÄS MER: LRF om regeringens plan: ”En besvikelse”