Palle Borgström: ”Respektlöst att inte lita på expertisen”

Både konsument- och djurrättsföreningar ifrågasätter Jordbruksverkets regler för avvänjning av smågrisar. Det gör de utan att lyssna på expertisen på området, skriver Palle Borgström, ordförande i LRF, i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Vi svenska bönder är berättigat stolta över den djurvälfärd som vi uppnått i Sverige. Vårt arbete har resulterat i att vi i dag har Europas friskaste djur och att vi därför använder minst antibiotika i hela EU.

Ett kvitto på att vi valt rätt väg är att svenska konsumenter i allt högre grad värdesätter den svenska bondens arbete. Alla vill känna att djuren har haft det bra. Trots det har produktionen av svenska livsmedel sjunkit sedan Sverige gick med i EU. I dag är nästan varannan tugga importerad.

För att vända den utvecklingen och stärka konkurrenskraften beslutade riksdagen i januari om en svensk livsmedelsstrategi. Syftet är att öka den svenska produktionen med bibehållen god djuromsorg.

Livsmedelsstrategin är rätt väg att gå. Med den kan lönsamheten förbättras så att våra unga lantbrukare vågar satsa på framtiden, vi kan utveckla arbetstillfällen på landsbygden och fortsätta att vara föregångare för en god djuromsorg inom EU.

Palle Borgström, ordförande i LRF,
Palle Borgström, ordförande i LRF,

Helt i linje med livsmedelsstrategin så arbetar nu både bransch och myndigheter med ett gemensamt mål för att kunna skapa tillväxt och utveckla den svenska livsmedelproduktionen, med bibehållen djuromsorg. Det är rätt väg att gå och har också beslutats av Sveriges riksdag.

Jordbruksverkets nya regler är ett utmärkt exempel på just det. Debattörerna skjuter in sig på förändringen om minimitiden för avvänjningsålder för smågrisar, trots att regeländringen grundas på studier som utvärderats av Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Sveriges Lantbruksuniversitet. Utvärderingen visar att djurskyddet inte försämras av de nya reglerna.

Det är viktigt att alla som har ett intresse av en god djuromsorg stödjer målen för livsmedelsstrategin. Att inte ha förtroende för Sveriges lantbrukare, djurhälsoveterinärer och den vetenskapliga expertisen är respektlöst. Framför allt – det gagnar inte djurskyddet.

Vill man förbättra djuromsorgen är det bästa sättet att arbeta för att öka den svenska djuruppfödningen. Då får fler djur del av en hög djuromsorg. Vi måste våga vara öppna för nya arbetssätt och förändringar.

Palle Borgström,

Förbundsordförande LRF

LÄS MER: Klartecken för nya djurskyddsregler

”Bucht borde lyssna till forskningen”