Papperskoncern gör ny organisation

BillerudKorsnäs inleder förhandlingar om en ny organisation i bolaget.

BillerudKorsnäs i Skärblacka.
BillerudKorsnäs i Skärblacka. FOTO: BRITA NORDHOLM

BillerudKorsnäs vill organisera om bolaget, meddelade koncernledningen i dag. Förslaget är att göra tre affärsdrivande divisioner med fullt resultatansvar. Divisionerna kommer att vara uppdelade utifrån områdena säck- och kraftpapper, kartong- och well, samt förpackningslösningar.

"Måste bli snabbare"

- Under min första tid i BillerudKorsnäs har jag slagits av de goda förutsättningarna vi har för lönsam tillväxt. För att dra maximal nytta av dessa förutsättningar måste vi bli snabbare och ha en tydligare ansvarsfördelning internt i bolaget. Detta vill vi åstadkomma i en ny organisation med tre affärsdrivande divisioner med fullt resultatansvar, säger Petra Einarsson, VD och koncernchef BillerudKorsnäs, i ett pressmeddelande.

Förhandlingar ska inledas

Även koncernledningens roller och sammansättning ska ses över.

Fackliga förhandlingar kommer att inledas inom kort. Ledningens ambition är att den nya organisationen ska börja gälla under slutet av året.