Flera fall av parasiten i älgkalv

Under höstens älgjakt har flera älgkalvar som skjutits i Västerbotten varit infekterade av hjärnhinnemasken.

Hjärnhinnemask, elaphostrongylus, i ryggmärg hos älg.
Hjärnhinnemask, elaphostrongylus, i ryggmärg hos älg. FOTO: SVA

Efter att flera älgkalvar har blivit utdömda i Västerbottens kustland befaras att hjärnhinnemasken, som mest funnits i mellersta och södra Sverige i många år, nu har spridit sig till Västerbotten. Det skriver SVT Västerbotten.

Sitter i hinnor

Hjärnhinnemasken, elaphostrongylus, är en parasit som älgen får i sig via födan. Väl inne i älgen vandrar den ut i kroppen och sätter sig i älgens hinnor mellan muskler eller de i ryggmärgskanalen eller hjärnan. Äggen eller larver transporteras sedan med blodet till lungorna, de hostas upp, sväljs ner och kommer ut med avföringen.

Köttet luktade illa

En anledning till att hjärnhinnemasken spridit sig norrut kan vara att klimatet har förändrats och det blir varmare.

– Jag blev utkallad för att jägarna tyckte att köttet luktade illa. När de visade mig hinnorna var de missfärgade och hade en grönaktig ton, säger Anders Karlsson, länsveterinär i Västerbotten.

Anpassad efter värddjur

Maskarna, som kan bli upp till 6 cm långa, kan var svåra att upptäcka. Normalt sett orsakar inte parasiten någon skada i vävnader, eftersom den är väl anpassad efter värddjuret. Älgens kropp uppfattar inte parasitens som något främmande.

Men om parasiten skulle dö eller lägga ägg ute i vävnad blir det en inflammation. Om detta sker i ryggmärgskanalen påverkas ryggmärgen och djuret kan magra av eller få rörelsestörningar.

Ofarlig för människor

Parasiten kan vissa år leda till en hög dödlighet bland älgkalvar, men betydelsen för hela älgstammen är fortfarande oklar. Däremot vet man att omkring 30 procent av älgarna i Sverige och Norge är infekterade.

Men eftersom denna parasit, liksom de flesta andra parasiter, är kräsen när det häller värddjur och infekterar bara hjortdjur eller nära släktingar, så är det ingen fara för människor eller hundar att äta köttet.

Läs mer: CWD-kartläggning i Sverige startar 2018

Hjärnhinnemasken finns hos älgar i hela landet