Pengar från EU:s krisfond inte tillräckligt

Torkan fortsätter och situationen är mycket allvarlig på sina håll. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) menar att det gäller att vända på alla stenar för att minimera risker och svårigheter.

LRF:s Palle Borgström, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin på måndagens presskonferens.
LRF:s Palle Borgström, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin på måndagens presskonferens. FOTO: MARIA NILSSON/REGERINGSKANSLIET

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S), Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin och LRF:s ordförande Palle Borgström höll på måndagen en presskonferens om torkan.

– Om situationen fortsätter in i augusti kommer vi ha ett rent krisläge i Sverige, säger LRF:s ordförande Palle Borgström.

Enligt honom är läget värre än det senaste torkåret 1992. Då kostade det lantbruket runt tre miljarder kronor. Nu bedöms kostnaden bli två miljarder kronor bara när det gäller spannmål.

Läs mer: LRF kräver nya pengar till bönderna

Störst fokus: Få fram foder

Ett stort problem är bristen på foder och bete till djuren. Enligt Jordbruksverket gav den första vallfoderskörden 50-70 procent av en normal skörd, och den andra bara 0-30 procent. Även den tredje kommande vallfoderskörden är i stor fara. Många bönder är hårt pressade och oroade över situationen.

Läs mer: Torkan tär hårt på lantbrukarna

– Just nu handlar det främst om att få fram foder och att ta tillvara det som kan skördas. Fortfarande finns det en hel del som inte skördats och vi arbetar för att lantbrukare ska hitta varandra och skapa kontakter, säger Palle Borgström.

Samordna betet

LRF och Jordbruksverket uppmanar de som har betesmark eller foder som går att skörda att kontakta LRF:s regionkontor som kan samordna behov och utbud av foder. På sociala medier finns flera grupper som förmedlar foderbehov, två av dem är Foderhjälpen 2018 och Betesmark år betesdjuren på Facebook.

Läs mer: Facebook kraftfullt verktyg för samarbete i krislaget

Sven-Erik Bucht säger att det även kan bli aktuellt med ett fraktstöd för att transportera foder från norra till södra Sverige.

Hoppas på krisstöd

Enligt TT uppger Landsbygdsministern att han har nära kontakter med EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan om möjligheterna för Sverige att få pengar ur EU:s krisfond.

– Min bedömning är att EU-kommissionen tar det här på största allvar, säger Bucht.

Även bönderna i de baltiska staterna, Finland och Tyskland drabbas hårt av torkan. Att flera länder är drabbade talar, enligt Bucht, för att EU-kommissionen öppnar upp krisfonden.

– Men jag kan inte garantera något. Och vi ska inte vänta oss att krisfonden kan lösa alla de här problemen.

Läs mer: Sverige söker stöd ur EU:s krisfond

Vädjar till konsumenterna

Andra åtgärder som är på gång är tidigare utbetalningar av ordinarie EU-stöd till bönderna. Jordbruksverket ger också dispenser för att få skörda ekologiska fokusarealer och trädor som annars inte skulle få skördas förrän senare.

– Vi vädjar till regeringen att påskynda utbetalningarna av tidigare jordbruksstöd. Många gårdar riskerar i höst att få likviditetsproblem på grund av inkomstbortfallet, säger Palle Borgström, LRF:s ordförande.

LRF uppmanar också konsumenterna att köpa svenskt kött till grillen.

– Det gör stor skillnad om vi kan skapa en efterfrågan på svenska varor. Alla kan dra ett strå till stacken.

Läs mer: Konsumenter kan stötta bönderna när torkan slår hårt