Pengarna allt viktigare för skogsägare

Avkastningen från skogen blir allt viktigare för skogsägarna. Det framgår av årets Skogsbarometer.

FOTO: ISTOCK

Skogsägarnas positiva syn på timmerprisutvecklingen stärktes ytterligare under 2017.

Lite över hälften av skogsägarna tror på stigande timmerpriser både för det kommande året och på tre års sikt.

”Byggtakten fortsatt hög”

Även den positiva synen på massavedspriserna håller i sig och nästan fyra av tio tror att priserna stiger de närmsta tre åren.

Grunden för optimismen är att skogsindustrin går mycket bra.

– Det är en kombination av flera faktorer som bidrar. Dels är byggtakten fortsatt hög i Sverige samt i övriga Europa och USA. Dels ser vi att med ett ökat välstånd och en växande befolkning följer en stigande efterfrågan på mjukt papper, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk på Swedbank och Sparbankerna.

– Dessutom stärker den expansiva internethandeln efterfrågan på förpackningsmaterial och därmed svensk skogskonjunktur.

FOTO: BARBRO WICKSTRÖM

Över hälften, 55 procent, av skogsägarna anser att lönsamheten är tillfredställande eller mycket god i privatskogsbruket. Det är en ökning från förra året, och kan bero på att virkespriserna stigit.

Skogsnettot nedåtgående

Samtidigt är det alltså 45 procent som tycker att lönsamheten är dålig. Och enligt LRF Konsults rapport Skogsgårdens lönsamhet är trenden att skogsnettot gått ned sedan 2011.

De privata skogsägarna behöver högre virkespriser, och priset har nu större betydelse för beslutet att avverka.

Fakta: Skogsbarometern

Skogsbarometern är en årlig rapport där slumpvisa utvalda skogsägare intervjuas om sin syn på det aktuella ekonomiska läget inom skogsbruket och om sina förväntningar på konjunkturen.

På uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna intervjuade Sifo 750 skogsägare under september 2017.

I förra årets barometer var priset avgörande för 9 procent, medan det i årets undersökning är 25 procent av skogsägarna som uppger att priset är avgörande.

”Priset som avgör”

– Det är som alltid skogstillståndet som är den mest övervägande anledningen, men när man väl har skogstillståndet i rätt läge så är det priset som avgör. Man är mer priskänslig när man väljer att avverka och försöker pricka den omöjliga toppen, säger Jimmy Larsson, segmentschef Skog & Lantbruk på LRF Konsult.

Trots att lönsamheten i skogsbruket sjunker så stiger viljan att köpa mer skog. Över 60 procent av skogsägarna skulle satsa en miljon kronor på skog. Och uppåt 70 procent tror på stigande priser på skogsfastigheter de kommande åren.

– Det är känslan av att äga skog som gör att många väljer att lägga pengarna på skog, säger Jimmy Larsson.

Långsiktiga investeringar viktigt för yngre

Han pekar dock på att yngre skogsägare i högre grad tänker ekonomiskt när det gäller köp av skog. 44 procent av de under 40 år upplever att den goda långsiktiga investeringen är viktigare än känslan att äga skog.

– Ju yngre man är desto viktigare är det att det är en god långsiktig investering, säger Jimmy Larsson.