Pinsamt att M och S sviker skogen

Regeringspartierna, som lagt så mycket tid på att prata om energi under valrörelsen, följer tyvärr inte upp sina ord med handling, skriver Emma Wiesner (C).

Mycket av det som vi i dag använder till bioenergi, som röjningsrester, skadat virke, trädtoppar grenar och sly, räknas inte som förnybart av EU, menar debattören. FOTO: ULF ARONSSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Ursula von der Leyen lyfte i sitt årliga tal till EU fram Danmark som framgångslandet framför andra för sin utfasning av den fossila oljan på 1970-talet. Danmark, som ersatt oljan med vindkraft och kolkraft. Det är pinsamt. Varför vågar hon inte lyfta fram Sverige, som nästan är helt förnybart – tack vare bland annat bioenergi i vår värmesektor!

Det här är bara ännu ett exempel på beröringsskräcken gentemot bioenergin, och skogsfrågan, som finns i EU.

Det finns få saker som är så förnybara som bioenergi. Att skapa värme och el av restprodukter från skogsavverkning och industrin innebär att vi sluter ett kretslopp. Det är ett energisystem som både är smart, planerbart och väl utbyggt i Sverige. Med stigande energipriser och en akut klimatomställningen är bioenergi något vi ska förenkla – inte försvåra – för.

Dessvärre håller inte alla med. Det visar sig ständigt i Europaparlamentet – nu senast i förhandlingarna om direktivet för förnybar energi. Flera partigrupper, bland annat de som S och MP ingår i, har drivit på hårt för att bioenergi från primär biomassa, inte ska räknas som förnybar. Dessutom vill dessa partigrupper ha en väldigt vid definition av primär biomassa. Det leder till att mycket av det som vi i dag använder till bioenergi, som röjningsrester, skadat virke, trädtoppar grenar och sly, inte räknas som förnybart.

Huvudlöst är bara förnamnet på denna dårskap.

Det är både dåligt för klimatet och olönsamt för skogsägaren att göra bioenergi av högkvalitativt trä. Just därför görs inte detta i Sverige. Men bakgrunden till att förslag som dessa existerar är att det sker i delar av i Europa, ofta i samband med omfattande illegal skogsavverkning. Bara för att så sker i vissa länder ska dock inte Sverige, med ett fungerade energisystem och ett hållbart skogsbruk, tvingas till att minska andelen bioenergi.

Centerpartiet har därför lagt stor kraft på att samla stöd för en alternativ definition av primär biomassa, för att trygga det svenska energisystem och skogsbruket. Vi lyckades få frågan på agendan, men tyvärr fanns det inte tillräckligt stöd i Europaparlamentet för denna skrivning, som hade inneburit att den svenska bioenergin i våra kraftvärmeverk fortsatt hade fått räknas som förnybar.

Det mest häpnadsväckande är dock att ledamöterna från M, KD, S, MP och V, röstade för en lagtext som kommer klassificera en stor del av svensk bioenergi som icke förnybar. Det är inget annat än ett stort svek från en majoritet av de svenska partierna som vägrar stå upp för det svenska skogsbruket.

Vi ser alltså direkt att regeringspartierna, som lagt så mycket tid på att prata om energi under valrörelsen, tyvärr inte följer upp sina ord med handling, utan sviker svensk bioenergi när det väl kommer till kritan.

Jag och Centerpartiet röstade nej till hela förnybartdirektivet, eftersom vi anser att förslaget är förkastligt. Men – även om vi inte nådde hela vägen fram i denna omgång kommer vi fortsätta kämpa för den bioenergi, i de fortsatta förhandlingarna om förnybardirektivet.

Emma Wiesner (C), Europaparlamentariker