Planer på vindkraft kolliderar med rennäringen

Färsk statistik visar att 76 procent av alla ansökningar om att få bygga vindkraft avslås. En nyligen avkunnad dom i Mark- och miljööverdomstolen skapar ytterligare osäkerhet, rapporterar Svenska Dagbladet.

FOTO: ANN LINDÉN

Advokatbyrån Fröberg & Lundholm har granskat avgöranden om vindkraftansökningar mellan september 2015 och juni 2018. Av 2 540 ansökningar i totalt 110 projekt slutade 1 930 med avslag.

”Kan inte ha tjusiga politiska mål som inte genomförs”

Samtidigt räknar Energimyndigheten med att dagens 3 400 vindkraftverk måste öka till 12 000 om riksdagens målsättning om 30 terawattimmar vindkraft till 2020 ska uppnås. Här kolliderar verkligheten och de politiska visionerna, menar branschorganisationen Svensk Vindenergi.

- Man kan inte ha tjusiga politiska mål och sedan inte se till att det går att genomföra dem, säger Charlotte Unger Larsson, VD för Svensk Vindenergi, till Svenska Dagbladet.

En färsk dom i Mark- och miljööverdomstolen avslog utbyggnaden av vindkraftsparken i Ava i Nordmalings kommun med hänvisning till att verksamheten skulle drabba rennäringen i trakten.

Efterlyser riktlinjer

Det är enligt Charlotte Unger Larsson uppenbart att svenska statens åtagande att skydda den samiska kulturen och renskötselns framtid nu kolliderar med ambitionen att öka andelen förnybar elenergi.

- Man måste bygga i goda vindlägen och av de projekt som planeras ligger omkring 80 procent i den norra delen av Sverige. Eftersom detta är en vägledande dom vet vi som det ser ut nu inte var det går att få tillstånd för vindkraftverk, säger Charlotte Unger Larsson.

Svensk Vindenergi efterlyser därför från politiskt håll riktlinjer om hur utbyggnaden av vindkraft ska jämkas med andra intressen.

- Det handlar om enorma investeringar i vindkraft, uppskattningsvis 200 miljarder kronor fram till 2040. Vi vill kunna ge signaler till investerare att problemen kommer att lösas men det måste ske på politisk nivå. Jag utgår från att man hanterar frågan, säger Charlotte Unger Larsson till SvD.

Renar kan störas på tre kilometers avstånd

Domstolsutslaget om den planerade utbyggnaden i Ava utgår från forskning som gör gällande att renar störs av vindkraftverk på upp till tre kilometers avstånd under vinterbetessäsong och på upp till fem kilometers avstånd under sommarens kalvningsperiod.

LÄS MER: Framgång för miljörörelsen i 40 procent av rättsfallen