Politiker vill avveckla grisgårdar

I Nederländerna drivs många jordbruksföretag tätt intill vanliga bostadsområden. Nu har frågan om djurens odör blivit så infekterad att regeringen vill köpa ut grisbönder i utsatta områden.

Regeringen vill köpa ut grisgårdar som sprider lukt.
Regeringen vill köpa ut grisgårdar som sprider lukt. FOTO: MOSTPHOTOS

Konflikter mellan lokalbefolkning och grisproducenter har gjort att den Nederländska regeringen nu vill avveckla grisgårdar som ligger i nära anslutning till bostadsområden.

Betalar för att få bort grisarna

I ledning av premiärminister, Mark Rutte, har landets politiker till och med gått så långt i frågan att de lanserat ett uppköpsprogram värt 200 miljoner euro. Programmet kommer att starta i början av 2019 och en större del av budgeten ska gå till att stötta och omskola de grisbönder som väljer att sluta.

Många kan tänka sig sälja

Och det är många lantbrukare som - förutsatt att de kompenseras ekonomiskt - är beredda att avveckla sin tätortsnära produktion. En färsk studie visar att hela 80 procent av de lantbrukare som ofta hamnar i konflikt gällande lukter är villiga att köpas ut.

Extra stort är intresset hos mindre gårdar med 150-talet suggor samt hos slaktgrisuppfödare med djurantal mellan 500 upp till 1500 djurplatser, skriver nyhetsbyrån Top Agrar.

Gynnar de med miljötänk

I programmet investerar också den Nederländska regeringen 60 miljoner euro för att få ner utsläpp och minska lukterna från landets animalieproducenter. En satsning som bönder såväl grisar, fjäderfä och mjölkkor ska kunna ta del av.

I ett uttalande från landets jordbruksdepartement framhåller minister Carola Schouten att de med programmet vill underlätta för bönder som redan är i tankarna att sluta och samtidigt hjälpa framåtsträvande bönder att genomföra satsningar för att minska miljöpåverkan.

LÄS MER: Nederländernas fosfatregler tvingar bonde att skicka kvigor över gränsen.