Potatiskräfta på gård i Kristianstad

Det fjärde fallet av potatiskräfta i Sydsverige har konstaterats, nu på en gård i Kristianstad.

Potatiskräfta orsakas av en svamp i jorden.
Potatiskräfta orsakas av en svamp i jorden. FOTO: JORDBRUKSVERKET

Potatiskräfta har konstaterats på ytterligare en gård. Det är en potatisodlare i Kristianstad kommun vars gröda har drabbats av sjukdomen, uppger P4 Kristianstad.

Nu har man konstaterat potatiskräfta på en gård i Kristianstads kommun, två gårdar i Blekinge och en gård i Värmland. På dessa gårdar har man nu vidtagit åtgärder för att hindra att smitta sprids vidare. Potatiskräfta kan få stora konsekvenser för potatisodlingen och ska hanteras enligt växtskyddslagen.

Bekämpar smittan

– Vi har ett bra samarbete med berörda länsstyrelser i arbetet med att begränsa och bekämpa smittan, säger Carin Bunnvik, chef på växtregelenheten på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Exempel på sådana åtgärder är att smittad skörd tas omhand på ett säkert sätt och att maskiner och redskap görs rena från jord, innan de flyttas mellan olika odlare.

Endast resistenta sorter

Gårdar som drabbats får restriktioner för potatisodlingen, som att potatis inte får odlas på angripna fält. På övriga fält får endast potatissorter som är resistenta mot den typ av kräfta som det handlar om.

Om potatiskräftan får sprida sig kan det på sikt bli väldigt svårt eller till och med omöjligt att fortsätta att odla potatis.

Rapportera fynd

– Vår uppmaning till alla potatisodlare är att vara extra uppmärksamma under upptagningen av potatis och rapportera in alla misstänkta fynd till oss, säger Carin Bunnvik.

Angripen potatis är inte farlig att äta eller att använda som djurfoder.

Läs mer: Nytt fall av potatiskräfta

Potatiskräfta i en odling i Blekinge

Potatiskräfta

Potatiskräfta är en jordbunden sjukdom som orsakas av svampen Synchytrium endobioticum.

Det finns närmare 40 olika raser av potatiskräfta beskrivna i världen och flertalet av dem finns spridda inom EU.

I Sverige finns två raser, ras 1 och 18.

Svampen lever som en parasit inne i potatisplantans celler och får dessa att växa okontrollerat, därav namnet potatiskräfta.

Tack vare att resistenta sorter odlas allt mer har sjukdomstrycket minskat och potatiskräfta är inte längre någon vanlig sjukdom i Sverige.