Potatisodlingen bär frukt för spjutspetskandidaten Axelssons i Aby

En gång lade sandjorden vid Emån grunden till den framgångsrika potatisodlingen i Aby i östra Småland. Potatisodlingen är även nu det viktigaste benet i företaget men har fått sällskap av jordgubbar, sparris, gårdsbutik, servering och matstudio.

Klimatet i Målilla med varma dagar och svala nätter ger söta jordgubbar, berättar Elisabeth och Patrik Axelsson.
Klimatet i Målilla med varma dagar och svala nätter ger söta jordgubbar, berättar Elisabeth och Patrik Axelsson. FOTO: MARIE HENNINGSSON

– Det är sandjorden som är hemligheten bakom den framgångsrika potatisodlingen, sandjorden och även möjligheten till bevattning från Emån. Det säger Patrik och Elisabeth Axelsson som driver Axelssons i Aby AB.

Men gården är långt ifrån bara potatisodling. Det är en myllrande, väl organiserad verksamhet där gårdsbutiken har byggts ut och nyöppnats med servering. En helt ny matstudio har fått ta plats i det som en gång var ladugården på gården.

FAKTA: Axelssons i Aby AB

Ägare: Patrik och Elisabeth Axelsson

Verksamhet: Odling, gårdsbutik, gårdscafé, matstudio

Areal: Brukar 515 hektar åker plus samarbete med 14 gårdar. Totalt ingår cirka 900 hektar i potatisväxtföljden.

Produktion: 170 hektar matpotatis, 18 hektar jordgubbar, 1 hektar sparris, 220 hektar spannmål, 30 hektar raps.

Anställda: 16 tillsvidareanställda plus upp till 80 säsongsanställda under högsäsong i juli.

Matstudion ska ge möjlighet för dem att berätta om och visa sina produkter, men är också en plats för konferenser och festligheter.

– Det finaste vi har arrangerat här var firandet av min mammas 90-årsdag, säger Patrik Axelsson.

Patrik är tredje generationen på Kronogården i Aby som driver lantbruksföretag och den fjärde generationen är på väg in. Barnen Louise och Filip studerar till lantmästare i Alnarp och har förklarat att de båda är villiga att bli mer delaktiga i företaget.

Aby Mörlunda.
Aby Mörlunda. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Det har varit några investeringstunga år. 2018-2019 investerades 19 miljoner kronor i ny sorteringshall och den absolut senaste tekniken för att sortera potatisen, bland annat tvätt och vattenborstning och optisk sortering. Till det kommer investeringarna i gårdsbutiken och matstudion.

Gårdsbutiken går mycket bra. Budgeten för 2020 är en 8-procentig ökning men redan under årets första tre månader kan man se en betydligt större ökning.

– Coronapandemin satte tvärstopp för verksamhet i matstudion men i stället blev det riktig fart i gårdsbutiken och i gårdscaféet. Ökningen har hållit i sig, säger Elisabeth Axelsson.

Företaget har en tydlig organisation med en styrelse med två externa ledamöter. I ledningsgruppen ingår, förutom Patrik och Elisabeth, den personal som är ansvarig för de olika delarna i företaget.

Ett viktigt steg som Axelssons har tagit är att man satsat på att ha en egen HR-ansvarig.

- Personalen är vår viktigaste resurs och vi vill vara den bästa arbetsgivaren i branschen, säger Elisabeth Axelsson.

Familjen Axelsson.
Familjen Axelsson. FOTO: PRIVAT

Det innebär bland annat att företaget är medlem i Gröna arbetsgivarna, har kollektivavtal för all personal och erbjuder friskvårdspeng. Sju olika nationaliteter jobbar på gården under högsäsong.

FAKTA: Axelssons bästa tips för att lyckas som entreprenör:

- Ta hand om personalen! Vi har kollektivavtal, vi erbjuder friskvård och vi har en HR-ansvarig.

- Lär känna kunden! Hur tänker kunden och vad behöver den.

- Stärk varumärket genom att vara ute och synas. Vårt varumärke är Axelssons i Aby och det värnar vi.

- Ett gott samarbete med lantbrukarkolleger är viktigt, inte minst för oss som har behov av areal att byta med.

- Var öppna och prata framtid med barnen. Uppmuntra dem till att testa annat utanför företaget men ge dem också utrymme i företaget om de vill det.

Potatisen är definitivt hjärtat i företaget. Det odlas 16 sorter på gården och 7 500 ton skördas årligen. Nya sorter provodlas varje år för att öka sortimentet.

- Vi säger att vi vill vara den bästa leverantören av smakrika lokalt producerade produkter med brett sortiment i miljöriktiga förpackningar som ger bästa lönsamhet för våra kunder. Det är en lång text. Men vi känner oss hemma med vartenda ord, säger Patrik.

I Aby står det inte still. För framtiden finns det tydliga mål: öka lönsamheten, fortsätta utökningen av potatisodlingen och trädgårdsodlingen, solpaneler ska installeras, en våtmark är projekterad och utbyggnad av bevattning och täckdikning fortsätter.

Ibland är åtgärderna av mindre art, men alltid med syfte att förbättra och förenkla.

- De brukar säga att nu har Patrik varit här, då ligger det en lapp på skrivbordet med förslag till förbättringar. Mitt dilemma är att vad jag än gör så engagerar jag mig så mycket, säger Patrik.

FAKTA: Nyckeltal för Axelssons i Aby

Omsättning 2016: 35 523 936 kronor.

Omsättning 2017: 36 818 209 kronor.

Omsättning 2018: 42 435 397 kronor.

Omsättning 2019: 43 104 962 kronor.

Omsättningsökning 2016-2019: 21 procent.

Resultat efter avskrivningar 2019: 979 138 kronor.

Vinstmarginal: 11 procent.

Motivering för Axelssons i Aby:

Patrik och Elisabeth Axelsson driver som tredje generationen verksamheten med en tydlig strategi och personalpolitik som genomsyrar hela företaget, både i produktion och i försäljning.

Med god kännedom om marknaden och konkurrenterna utvecklas verksamheten med en tydlig målsättning. Axelssons i Aby AB kontrollerar hela kedjan från jord till bord och har en god insyn i kvaliteten på sina produkter. Med stora investeringar de senaste åren har de utvecklat verksamheten så att produktionen sker med miljön och råvarans smak i fokus.

I en värld där fler konsumenter lägger allt större fokus på sina medvetna val kring maten som vi köper, lyckas Axelssons i Åby AB både utveckla och etablera gårdsbutik och matstudio där kunskaperna om råvarorna tar största platsen.

Per Skargren, segmentschef Skog och Lantbruk