Priset för ekomjölk sänks

Arlas avräkningspris för ekomjölk sänks för januari månad. Däremot blir priset för konventionell mjölk oförändrat.

Priset för ekomjölk sänks i Sverige och Danmark, och fortsätter vara under press i övriga Europa.
Priset för ekomjölk sänks i Sverige och Danmark, och fortsätter vara under press i övriga Europa. FOTO: ARKIVBILD

Avräkningspriset, det så kallade a contopriset, sänks för ekomjölk med 2 eurocent/kg mjölk i Sverige, och ligger därmed på 430,7 öre/kg. Priset sänks med 1 eurocent/kg mjölk i Danmark, och är oförändrat i övriga länder.

Arlas a contopris i Sverige för konventionell mjölk är oförändrat, och ligger kvar på 347,6 öre/kg.

Varaktig mjölkmarknad

I en kommentar skriver Arla att mjölkproduktionen globalt fortsätter att vara stabil, vilket innebär att utsikterna för mjölkpriset de kommande månaderna fortsätter att vara bestående.

Priserna på fett har legat stabilt den senaste tiden, understödda av den vanliga säsongsmässiga efterfrågan, samtidigt är efterfrågan på skummjölkspulver fortsatt stark.

Ostpriserna har sjunkit något den senaste tiden, på grund av begränsad efterfrågan före jul. Prisutvecklingen framåt är osäker då marknaden avvaktar inför vad den nya produktionskapaciteten kommer att innebära för tillgången.

Press på ekomjölken

Den minskade efterfrågan på ekologisk mjölk i Skandinavien beror på att konsumenterna vänder sig till andra alternativ. Likaså är tillgång och efterfrågan fortsatt under press i Storbritannien och Centraleuropa, vilket medför att utsikterna totalt sett fortsätter att vara osäkra.

Fakta: A contopriset

A contopriset ligger närmast det löpande priset som Arlabönderna får utbetalt under året, och meddelas varje månad.

Arlas a contopris för konventionell mjölk är oförändrat i januari. A contopriset för ekomjölk sänks med 2 eurocent/kg mjölk i Sverige

A contopriset i Sverige för konventionell mjölk är därmed 347,6 öre/kg, och a contopriset för ekomjölk 430,7 öre/kg.